***รักษาคลังหลวง***[วีดิโอ Flash HD-VDO-MP3]-วิทยุเสียงธรรม
วันที่ 12 สิงหาคม 2554
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ค้นหา VIDEO...หลวงตา

ค้นหาธรรมะประจำวัน

อย่าดูหมิ่นในหลวง >> Clip

HD VIDEO วันละสังขาร ฯลฯ

ธรรมะกัณฑ์สุดท้ายของหลวงตา

นายกมหายักษ์...>> Clip

อย่ามาแตะคลังหลวง

ขอบิณฑบาตคลังหลวงรัฐบาลครั้งที่ 1

ขอบิณฑบาตคลังหลวงรัฐบาลครั้งที่ 2

คลังหลวง 1 (2พ.ค.2543) WMA-MP3

คลังหลวง 2 (27ส.ค.2543) WMA-MP3

คลังหลวง 3 (28พ.ย.2550) WMA-MP3

คลังหลวง 4 (27ธ.ค.2550) WMA-MP3

คลังหลวง 5 (17ม.ค.2551) WMA-MP3

คลังหลวง 6 (1มี.ค.2551) WMA-MP3

คลังหลวง 7 (บรรพบุรุษเอาเลือดทาแผ่นดิน)

คลังหลวง 8 (ให้ทุกคนพลีชีพเพื่อรักษาคลังหลวง)

คลังหลวง 9 บรรพบุรุษร้องไห้...คลังหลวงจะถูกทำลาย

คลังหลวง 10 เงินหลวงตาบัวไม่แตะๆ...

คลังหลวง 11 อย่าเหยียบหัวบรรพบุรุษ

คลังหลวง 12 ทำตามนี้คลังหลวงจะปลอดภัย (ดร.คณิน บุญสุวรรณ)

คลังหลวงในความหมายของหลวงตา (ให้สัมภาษณ์ทีวีช่อง11)

รวมบัญชี 14ก.ค.2543

เทวทัตยังรู้โทษ (หลวงตาเทศน์ทั้งน้ำตา) VDO / MP3 

มหาอำนาจคอยสอดแทรก

วาสนาที่แท้จริง (2:57 นาที)

********************************************************************

การประชุม...

เสวนาเรื่องวิทยุเสียงธรรมฯ-กสทช. ณ วัดรังสีปาลิวัน จ.กาฬสินธุ์ 4ก.พ.2556

ประชุมเตรียมจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ 27พ.ย.2555

มติสงฆ์จากจตรุทิศลงนิคคหกรรมคว่ำบาตร กสทช. 2พ.ย.2555

ฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงแถลงข่าวการก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ 1ต.ค.2555

เสวนาวิทยุเสียงธรรมฯ กับการปฏิรูปสื่อของ กสทช. 1ต.ค.2555 (10.00น.)

ประชุมที่สภาทนายความ 22ส.ค.2555 (บ่าย)

ประชาชนคัดค้านที่ กสทช.(บีบวิทยุ) 22ส.ค.2555 (สาย)

ประชุมคัดค้าน (ร่าง) ประกาศ กสทช.12ส.ค.2555

ทำไมหลวงตามหาบัวฯ ให้รักษาคลังหลวง

ประชุมเรื่องพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์-คลังหลวงกรณีนโยบายกองทุนมั่งคั่ง11ก.ย.2554

follow us:
.  • ขอเชิญร่วมบุญในกองทุน สร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล
.  • มติสังฆสามัคคี เรื่อง การปฏิบัติต่อ “พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ณ วัดป่าบ้านตาด” ถือตามพระวินิจฉัยของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
.  • มติสงฆ์กรรมฐาน สวด“คว่ำบาตรประยุทธ์ จันทร์โอชา” ๑๑ ส.ค. ๕๙ // ข่าววิทยุที่เกี่ยวข้อง
.  • พสกนิกรผู้ฟังธรรมและปกป้องรักษา วิทยุเสียงธรรมหลวงตาพระมหาบัวฯ
.  • ท่านสามารถรับชมคลิปวีดีโอ สาระธรรมต่างๆของหลวงตาพระมหาบัวได้ที่เวป วีดีโอหลวงตา
.  • หนังสือถึงฯพณฯ เมื่อมาตรา ๗ แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ เป็นโมฆะ // แถลงการณ์ // การดำเนินการของคณะศิษย์ฯ
.  • กสทช. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อข้อตกลง ๓ ฝ่าย // หนังสือโต้ตอบเพื่อแก้ปัญหาวิทยุศาสนา
.  • งานบุญประเพณี “ผ้าป่า ๑๒ เมษา”ฯ และพิธีมอบ “ทองคำ” เข้าคลังหลวง ประจำปี ๒๕๕๙
.  • ภาพบรรยากาศงานครบรอบวาระกาลละสังขาร ๕ ปีของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และงานบุญประทายเข้าวเปลือก ๒๕๕๙
.  • หนังสือตอบจากผู้ว่าการ ธปท. เรื่อง คลังหลวงคือหัวใจของชาติ รัฐบาลที่เคารพธรรมจะไม่แตะต้อง
.  • คลิก ลงรายมือชื่อออนไลน์ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มถวายคืนพระราชอำนาจ
.  • การ์ตูนธรรม หมาเข้าถาน..จนเบียดบังศาสนา // มติสงฆ์วัดป่าบ้านตาด ๑๐ ธ.ค.๕๘ การปฏิบัติต่อ “วิทยุหลวงตา” ของนายกฯ
.  • ผู้แทนมูลนิธิเสียงธรรมฯ คณะสงฆ์และประชาชนผู้เคารพธรรมยื่นคำร้องต่อสภาทนายความ และสำนักงาน ปปช.
.  • คณะศิษย์เทิดทูนบูชาใน ๓ สถาบันหลักของชาติ เหนือชีวิต
.  • ขอเชิญทุกท่านร่วมลงรายชื่อปกป้องและกอบกู้วิทยุเสียงธรรมทุกแห่งทั่วประเทศ
.  • เมื่อ ๒๗ พ.ย. ๕๘ คณะศิษย์ฯ (พระสงฆ์กว่า ๓๐๐ รูป และคฤหัสถ์กว่า ๑,๐๐๐ คน) จับมือกันยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งสุดท้าย ณ ทำเนียบรัฐบาล
.  • คลื่นธรรมะ ที่ถูกตามหลักกฎหมาย ให้กลับกลายเป็นผู้กระทำผิด // แถลงการณ์ ๑๑ การปกป้องรักษาสถานีเสียงธรรมฯ กระบี่ มรดกธรรมองค์หลวงตาฯ ในวาระสุดท้าย
.  • ปุจฉา-วิสัชนา กรณีปัญหาวิทยุเสียงธรรม ฉบับที่ ๑
.  • ฟ้าหญิงฯ มีรับสั่งขอให้สวดมนต์บทโพชฌังคปริตร เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
.  • ใหม่ Line ID : siangdham หรือ ID : siangdhamfb เชิญเพิ่มเราเพื่ออ่านคติธรรมขององค์หลวงตาฯ ทาง Line ทุกวัน
.  • หนังสือตอบจาก ฯพณ.ฯ นายกรัฐมนตรี กรณีแผนความถี่วิทยุฯ / มติสงฆ์จากจตุรทิศ
.  • หนังเสือถึงฯ พณฯ นายกรัฐมนตรี เรื่องความเห็นต่อ "รายงานผลการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา"
.  • เมื่อ ๓ ก.ย.๕๘ สถานีเสียงธรรมฯ ออกอากาศได้เพิ่มขึ้นอีก ๑ แห่งแล้ว คลิก
.  • ขอเชิญร่วมลงชื่อล้านรายชื่อ เพื่อรักษาวิทยุเสียงธรรม
.  • เจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดป่าภูผาแดง โดยหลวงปู่ลี กุสลธโร
.  • พิธีมอบทองคำเข้าสู่คลังหลวง ๒๑ เม.ย.๕๘ จากงาน “ผ้าป่า ๑๒ เมษา” ประจำปี ๒๕๕๘
.  • หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ อนุมัติการลาออกของคณะสงฆ์ / มติสงฆ์ ข้อสรุปยุติกรณีปัญหาวัดเสือ
.  • ขณะนี้ท่านสามารถรับชม-ฟัง TV-วิทยุทางสมาร์ทโฟนรุ่นต่าง ๆ
.  • แถลงการณ์ กรณีสถานีเสียงธรรมฯ วัดค่ายพม่า เข้าปรับแก้สำนวนให้ตรงตามข้อเท็จจริง
.  • แถลงการณ์ ๕ การถวายคืนพระราชอำนาจสมเด็จพระสังฆราช / หนังสือถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
.  • ภาพจำลองสังคมที่คนไทยใฝ่ฝัน
.  • แถลงการณ์ ความจริงเรื่องท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ กับวิชาธรรมกาย
.  • คำปฏิญาณในโอกาสครบรอบ ๔ ปีวาระนิพพานองค์พระหลวงตา
.  • แถลงการณ์ที่ ๒/๒๕๕๘ ชี้แจงความจริงเมื่อมีผู้แอบอ้าง กสทช.เขตอุบลฯ
.  • ภาพพิธีเททองหล่อรูปเหมือน สมเด็จพระสังฆราช
.  • การยื่นขอไต่สวนฉุกเฉินครั้งที่ ๔ แต่ศาลฯยกคำขอ / คณะศิษย์ฯ ยื่นหนังสือสำคัญ ๓ ฉบับ
.  • กสทช.ยืนยันแล้วว่าสถานีวัดป่านาคูณและสามร้อยยอด จะออกอากาศได้ในเร็ววันดังเดิม
.  • ข้อตกลงร่วม "ไม่ลดกำลังส่งและเสา" 64 แห่ง ส่วนอีก 6 แห่ง "ลดแต่กำลังส่งไม่ลดเสา" ให้เข้าเกณฑ์คลื่นหลัก 80%
.  • คำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด คดีร้องสอด ๑๓๔ คน
.  • แถลงการณ์พิเศษ กรณี “คลื่นธุรกิจบันเทิง” เหยียบย่ำ “คลื่นวิทยุเสียงธรรม”
.  • แจ้งเลขที่บัญชีปัจจุบันของวัดป่าบ้านตาด และ เลขที่บัญชีมูลนิธีเสียงธรรมฯ
.  • กสทช.สั่งปิด ๑๑ สถานีเสียงธรรมฯ
.  • ประชุมกรรมการสิทธิมนุษยชนเรื่องวิทยุเสียงธรรม
.  • คณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตา เข้าทวงถามเพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบการรายเดิม ๓๑๔ ราย
.  • หนังสือมูลนิธิเสียงธรรมฯ ถึงคณะบุคคลต่าง ๆ
.  • คณะสงฆ์ร่วมลงนามปกป้องสมบัติของสงฆ์ผ่านศาลปกครอง-มติสงฆ์ปกป้อง
.  • กรณีปัญหา : เงื่อนไข กสทช. 500 วัตต์ เสา 60 เมตร ไม่กระทบการรับฟังวิทยุหลวงตา จริง/ไม่จริง?
.  • รายชื่อคณะศิษย์ที่ยากจะรวบรวมเพื่อเสนอร่างวิทยุคมนาคม บัดนี้ตกไปสิ้น เพราะเหตุใด?....
.  • คสช.ตอบมูลนิธิฯ=> ข้อเรียกร้องที่คณะศิษย์ปกป้องวิทยุ "มรดกธรรมหลวงตา" นั้นอยู่ในอำนาจศาล ซึ่ง คสช.ไม่อาจก้าวล่วง ประกาศ คสช. ที่ผ่านมาจึงไม่กระทบต่อคดีนี้ในศาล
.  • กสทช.ส่งใบเตือนมูลนิธิเสียงธรรมฯ นับถอยหลัง ให้ลดความสูงของเบย์ลงเหลือ 60 เมตร มิฉะนั้น จะใช้อำนาจสั่งปิดสถานี
.  • หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณขอบิณฑบาต คสช. โปรดออกคำสั่งห้าม กสทช. เหยียบย่ำ “มรดกธรรม” องค์หลวงตา
.  • ขอเชิญร่วมบุญสืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๐๑ ปี ชาตกาลองค์หลวงตา
.  • คำชี้แจงต่อศาลกรณีกิจการวิทยุการบินให้ความเห็นขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทางเทคนิคและไม่จริงใจเข้าร่วมทดสอบเครื่องส่งที่มากกว่า 500 วัตต์กับนักวิชาการกลาง
.  • สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาทั่วประเทศจับมือเป็นหนึ่งเดียวร่วมทำข้อตกลงรักษาพระพุทธศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป
.  • สถานีเสียงธรรมฯ สมุทรสาคร ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่นความถี่ เชิญ บ.วิทยุการบิน เข้าร่วมทดสอบการส่งสัญญาณ 1,000 วัตต์ เพื่อแสดงข้อเท็จจริงต่อศาล
.  • หนังสือถึงหัวหน้า คสช. เรื่องการระงับการออกอากาศของวิทยุเสียงธรรมตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗
.  • กรณีเจ้าหน้าที่จากกรมทหารสื่อสารสั่งให้ระงับการออกอากาศสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ที่สวนแสงธรรม กทม. ในวันนี้ (๙ ก.ค.๒๕๕๗)
.  • แถลงการณ์พิเศษ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง คณะศิษย์หลวงตา ขอมอบกายถวายชีวิต เพื่อปกป้องสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ--ภาพบรรยากาศในงาน
.  • แถลงการณ์ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง ข้อกล่าวหา “การรบกวนคลื่นวิทยุการบิน” ที่ขบวนการล้ม “วิทยุเสียงธรรม” มักใช้กล่าวอ้าง
.  • วัดป่าบ้านตาดในนามคณะศิษย์ร่วมถวายพระพร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
.  • ฟ้าหญิงฯ ทรงกราบนมัสการหลวงตา - มีรับสั่งจากในหลวงและพระราชินีถึงหลวงตา
.  • คณะศิษย์หลวงตาฯ จับมือเป็นหนึ่งเดียวกับครูบาอาจารย์ร่วมฟ้องร้อง กสทช. ขอความเป็นธรรมจากศาลอุดรธานี
.  • ขอให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือและกสทช.ทบทวนเสียใหม่ กรณีสั่งให้สถานีวิทยุเสียงธรรมภูเก็ตระงับการออกอากาศ
.  • แถลงการณ์ ฉบับที่ ๕ เรื่อง กรณี กสทช. ใช้คำสั่งเทวทัต แจ้งระงับการออกอากาศของสถานีแม่ข่าย
.  • มติสงฆ์วัดป่าบ้านตาด กรณีวิทยุเสียงธรรม “มรดกธรรม” ของพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ
.  • หนังสือถึงกฤษฎีกาขอให้กำหนดสถานภาพทางกฎหมายของวิทยุภาคประชาชน
.  • หลวงปู่บุญมีขอแลกชีวิต เพื่อปกป้องสถานีวิทยุของพ่อแม่ครูจารย์ฯ
.  • แถลงการณ์ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง กสทช. สั่งการให้กลุ่มคนคล้ายทหารเข้ากระทำการเป็นมหาโจรเบียดเบียนพระพุทธศาสนา
.  • ถวายรายงานการดำเนินการเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมต่อทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ : ขออนุโมทนาชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารเรือ
.  • การรับฟังวิทยุดิจิตอล และการรับชมช่องทีวีหลวงตา SBT TV ผ่านกล่องรับสัญญาณ ดังนี้
.  • สถานีวิทยุเสียงธรรมทั้ง ๑๒๘ แห่งทั่วประเทศได้รับอนุญาตให้ออกอากาศตามปกติแล้ว ขออนุโมทนาขอบคุณคสช. อ่านรายละเอียด ที่นี่
.  • ทวงคืนวิทยุหลวงตา-ตัวแทนผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมทั่วประเทศรวมตัวกันขอพึ่ง คสช. หยุดกสทช.ที่จงใจปิดวิทยุหลวงตา
.  • หนังสือฉบับที่ ๔ ถึงหัวหน้า คสช. ​ขอความอนุเคราะห์ อนุญาตให้สถานีวิทยุของมูลนิธิเสียงธรรม ออกอากาศตามปกติ
.  • 322 สถานีธรรมะ ร่วมตั้ง "สมาพันธ์คลื่นหลักพุทธศาสนา" เพื่อร้องทุกข์ต่อ คสช. ปัดไม่รับ "เงื่อนไขเหมาเข่ง" ของ กสทช. เพราะมีผลทำลายวิทยุเสียงธรรมกว่าครึ่ง
.  • หนังสือ ๓ ฉบับถึง หัวหน้า คสช.
.  • การอนุญาตออกอากาศในช่วงรักษาความสงบเรียบร้อย
.  • ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์
.  • แถลงการณ์ เรื่อง กสทช.กำลังผลักดันประกาศฉบับใหม่หวังล่มสลายเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
.  • สรุปการมอบสินทรัพย์ / การมอบทองคำเข้าคลังหลวงเป็นปฐมฤกษ์เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ภายหลังองค์หลวงตานิพพาน
.  • แถลงการณ์เรื่อง กสทช. ระงับโครงการวิทยุระบบดิจิตอลของลาดกระบัง ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมระบบดิจิตอล--โครงการ
.  • พิพิธภัณฑ์ศิลาจารึกธรรม ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ)
.  • Clip เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมลูกศิษย์หลวงตามหาบัวเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช
.  • ดาวน์โหลด..แบบลงนามร้องทุกข์ / การมอบอำนาจฟ้องศาลฯ..เพื่อปกป้องเสียงธรรม
.  • แถลงการณ์:คำสั่งศาลฯ กรณีวิทยุเสียงธรรม วัดป่านาคูณ - วัดป่าแม่จันฯ
.  • เมื่อ ๖ ตุลาคม นี้ มธป.เข้าแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ กรณี พฤติกรรมของ กสทช.ที่เข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
.  • การประชุมหารือของมูลนิธิเสียงธรรมฯ กับคณะอนุกรรมการของ กสทช. เมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
.  • ประชาชนผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมฯ ทำคำคัดค้านคำให้การของ กสทช. ต่อศาลปกครองระยอง และศาลนครราชสีมา
.  • ประกาศ...หากท่านรับชมโทรทัศน์ดาวเทียมหลวงตาฯ แล้วพบสัญญาณขัดข้อง ภาพเสียงไม่ชัดเจน กรุณายื่นคำร้องเรียนปัญหาดังกล่าว
.  • ขณะนี้ท่านสามารถรับฟัง "วิทยุเสียงธรรม" และชม "โทรทัศน์หลวงตา" ทั้งทางมือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์
.  • งาน ๑๐๐ ปีฯ คณะศิษย์ตั้งใจบูชาผ้าป่า ๑๐๐ กอง แต่สาธุชนหลั่งไหลร่วมบุญเกินคาดกว่า ๒๓๐ กอง - ร่วมส่งภาพบรรยากาศครั้งประวัติศาสตร์ของงานได้ที่นี่
.  • >>>ธรรมะประพันธ์ของหลวงตา อันชนกชนนีนี้รักเจ้า...<<<
.  • กระทรวงการคลังประกาศให้ มูลนิธิเสียงธรรมฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ ๘๒๙
.  • มูลนิธิฯ เข้าแจ้งเหตุพนง.ตำรวจ กรณี กสทช. ส่อจะบุกจับสถานีวิทยุ ๕ ข้อ
.  • กสทช.เปิดเผยผลการศึกษาวิทยุเชิงประเด็นแล้ว..ต้องเร่ง กสทช. ให้ออกประกาศหลักเกณฑ์บริการชุมชน(ในเชิงประเด็น) ต่อไป // ผลการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
.  • ร่วมเป็นพยาน..ปกป้องมรดกธรรมหลวงตาฯ ได้ที่นี่
.  • โปรดช่วยกันศึกษากรณีเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น..โดยละเอียดที่นี
.  • สถานีวิทยุเสียงธรรมในเครือข่ายมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน 5 ภูมิภาค
.  • แถลงการณ์ ฉบับที่ ๒ / ๒๕๕๖ เรื่อง อย่าบิดเบือนข้อเท็จจริงกรณีการรบกวนคลื่นวิทยุการบิน
.  • หนังสือรับรองเครือข่ายเสียงธรรมอยู่ในกระบวนการการออกใบอนุญาตเครื่องส่งฯ - การใช้คลื่น
.  • ผ้าป่า ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ นำเงินบริจาคเข้าคลังหลวง(ทุนสำรองเงินตรา) 223,559.63 ดอลลาร์ สรอ.
.  • การเสนอแก้ไขกม.วิทยุคมนาคม ๒๔๙๘ ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ล่าสุดได้ยื่นหนังสือขอเสียงสนับสนุนจากทุกพรรคแล้ว
.  • มูลนิธิเสียงธรรมฯ ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองอุดรธานี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ศาลรับฟ้องแล้ว
.  • หนังสือเชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงอนุโมทนาและทรงขอบใจ คณะสงฆ์ฯ
.  • นักวิชาการร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน กสทช. ไม่ส่งเสริมคลื่นธรรมะ - ร่วมลงชื่อส่งเสริมคลื่นธรรมะ
.  • จนท.วุฒิสภาส่งชื่อปชช. ๕๐,๐๐๐ รายชื่อถอดถอน กสทช. ไป ปปช. แล้ว
.  • แถลงการณ์ ๑ - ขอสนับสนุนตรวจสอบ กสทช. ให้การจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อพิทักษ์สถาบันหลักของชาติ
.  • ภาพ/มติสงฆ์จตุรทิศลงนิคคหกรรมคว่ำบาตร ปธ.กสท. / จม.หลวงปู่อุทัย
.  • แถลงการณ์ชี้แจงความจริงกรณี พ.อ.นที ให้ข่าวบิดผันความจริง
.  • แถลงการณ์ฉบับที่ ๒ เรียกร้องให้รัฐมนตรี ICT ทบทวนบทบาทที่สนับสนุน กสทช.
.  • ปชช.ไม่ยอมรับร่างประกาศ กสทช. - การถวายคำสัตย์ปฏิญาณปกป้องเสียงธรรม
.  • การยื่นแบบคําขออนุญาตประกอบกิจการ การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมฯ ๑๘ ตุลาคม
.  • การเสวนาวิทยุเสียงธรรมกับการปฏิรูปสื่อของ กสทช.
.  • สรุป กสทช. ฝืนปชช. ออกประกาศมหาภั​ย ๑๙ ก.ย. ๕๕ บีบลดกำลังส่ง ๕๐๐ วัตต์ เสา ๖๐ เมตร รัศมีเพียง ๒๐ กม.
.  • แนวคิดกสทช.ปรากฏชัดว่าขัดต่อธรรมขององค์หลวงตา
.  • ภาพวันพิธีมอบและเปิด อาคาร ๙๖ ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ๖ เมษายน ๒๕๕๕
.  • แจ้งเลขที่บัญชีปัจจุบันของวัดป่าบ้านตาด และ เลขที่บัญชีมูลนิธีเสียงธรรมฯ
.  • ภาพอัฐิธาตุของหลวงตา ฯลฯ
.  • ประกาศวัดป่าบ้านตาดเรื่อง ระเบียบข้อปฏิบัติของวัดป่าบ้านตาด และสวนแสงธรรม
.  • แจ้งการเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่จานดาวเทียม จากเดิม เป็น 03833
.  • บทเพลงรำลึกอาลัยหลวงตา
.  • หลวงตาเมตตาตั้งงบ 500 ล้านบาท ยอดรับบริจาครวมทั้งสิ้น 509,113,172.29 บาท (ข้อมูลสุดท้าย 7 มี.ค.54) สรุปครบจำนวน 500 ล้านบาทแล้ว คิดเป็นผ้าป่า 254,556 กอง
.  • บัญชรธรรม คติธรรมจากพระธรรมเทศนาของหลวงตา ชุดที่ 2
.  • บัญชรธรรม คติธรรมจากพระธรรมเทศนาของหลวงตา ชุดที่ 1
.  • ปรับค่าสัญญาณดาวเทียมหลวงตาใหม่(ไทยคม5)
.  • เครือข่ายฯ๑๑๒สถานีขยายสิทธิทดลองออกอากาศแล้ว
.  • กทช.มีมติให้เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯทั่วประเทศมีสิทธิทดลองออกอากาศ..ตั้งแต่ ๑๑ส.ค.๕๒
.  • เครือข่ายเสียงธรรม ๑๑๕ แห่ง ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ-เครื่องวิทยุฯต่อ กทช.แล้ว
.  • หนังสือด่วนถึงกทช...เรื่องใบอนุญาตในกำหนดเวลา
.  • มูลนิธิเสียงธรรมฯชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ
.  • หนังสือถึงกทช...สรุปข้อมูลสำคัญ
.  • หนังสือจากผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อผู้พิการ
.  • แผนผังมูลนิธิฯเสนอรัฐบาลแก้ไขร่างกฎหมาย
.  • ไฟล์วิดีโอ ของ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เยี่ยมและแสดงธรรม ในสถานที่ต่างๆ
.  • ชมวิดีโอพระธรรมเทศนาของหลวงตาทั้งหมดในเว็บ
.  • รายละเอียดสำหรับกดรับชมทีวีผ่านดาวเทียมเทศน์ของหลวงตาผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา
.  • URL สำหรับเปิดอ่านหนังสือธรรมะของหลวงตาในเว็บไซต์หลวงตา
.  • ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ ตอบปัญหาธรรมของท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ
.  • ชีวประวัติ,รูปภาพและผลงานต่างๆของ ท่านพระอาจารย์ปัญญา

สถานะยอดบริจาคสินทรัพย์
ทองคำและดอลลาร์เข้าคลังหลวง
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙
ทองคำ(กก.)
ดอลลาร์สหรัฐ 
โครงการช่วยชาติ - พินัยกรรมองค์หลวงตา ๑๓,๐๒๙.๐๐ ๑๐,๔๕๗,๑๖๐.๐๐
ผ้าป่าประเพณี ๑๒ เมษายน ๓๑.๐๐ ๒๔๒,๕๕๙.๖๓
ยอดรวมทั้งสิ้น ๑๓,๐๓๙.๐๐ ๑๐,๔๕๗,๑๖๐.๐๐ 
คลิก แสดงรายละเอียดการมอบสินทรัพย์
This is the Website of Than Acharn Maha Boowa in Thai(char).
If the Thai fonts are not displayed correctly, you can click below and send us a message here.
หากท่านมีปัญหา - ข้อเสนอแนะ กรุณาแจังที่นี่
  
 • วิดีโอ รำลึก พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงตามหาบัว 5/3/2554
 • ความละเอียดของจิต (กรณี นิพพานเป็นอัตตา หรือ อนัตตา)
 • ขอเชิญร่วมบุญในกองทุน สร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล
 • มติสังฆสามัคคี เรื่อง การปฏิบัติต่อ “พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ณ วัดป่าบ้านตาด” ถือตามพระวินิจฉัยของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
 • มติสงฆ์กรรมฐาน สวด“คว่ำบาตรประยุทธ์ จันทร์โอชา” ๑๑ ส.ค. ๕๙ // ข่าววิทยุที่เกี่ยวข้อง
 • พสกนิกรผู้ฟังธรรมและปกป้องรักษา วิทยุเสียงธรรมหลวงตาพระมหาบัวฯ
 • ท่านสามารถรับชมคลิปวีดีโอ สาระธรรมต่างๆของหลวงตาพระมหาบัวได้ที่เวป วีดีโอหลวงตา
 • หนังสือถึงฯพณฯ เมื่อมาตรา ๗ แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ เป็นโมฆะ // แถลงการณ์ // การดำเนินการของคณะศิษย์ฯ
 • กสทช. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อข้อตกลง ๓ ฝ่าย // หนังสือโต้ตอบเพื่อแก้ปัญหาวิทยุศาสนา
 • งานบุญประเพณี “ผ้าป่า ๑๒ เมษา”ฯ และพิธีมอบ “ทองคำ” เข้าคลังหลวง ประจำปี ๒๕๕๙
 • ภาพบรรยากาศงานครบรอบวาระกาลละสังขาร ๕ ปีของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และงานบุญประทายเข้าวเปลือก ๒๕๕๙
 • หนังสือตอบจากผู้ว่าการ ธปท. เรื่อง คลังหลวงคือหัวใจของชาติ รัฐบาลที่เคารพธรรมจะไม่แตะต้อง
 • คลิก ลงรายมือชื่อออนไลน์ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มถวายคืนพระราชอำนาจ
 • การ์ตูนธรรม หมาเข้าถาน..จนเบียดบังศาสนา // มติสงฆ์วัดป่าบ้านตาด ๑๐ ธ.ค.๕๘ การปฏิบัติต่อ “วิทยุหลวงตา” ของนายกฯ
 • ผู้แทนมูลนิธิเสียงธรรมฯ คณะสงฆ์และประชาชนผู้เคารพธรรมยื่นคำร้องต่อสภาทนายความ และสำนักงาน ปปช.
 
 
ห้องสมุดธรรมะ/วิชาการ
    
ข้อมูลข่าวสาร
   
แวดวงพระกรรมฐาน
   
ห้องสมุดธรรมะ
   
 หลวงตาตอบปัญหาธรรม
 อาคันตุกะลิขิต
 ประชาสัมพันธ์
 ร้อยใจเป็นหนึ่งถึงหลวงตา
 กระดานสนทนาสภาสายธรรม
 ห้องแชทธรรมะ