.  • หลวงตาเมตตาตั้งงบ 500 ล้านบาท ยอดรับบริจาครวมทั้งสิ้น 509,113,172.29 บาท (ข้อมูลสุดท้าย 7 มี.ค.54) สรุปครบจำนวน 500 ล้านบาทแล้ว คิดเป็นผ้าป่า 254,556 กอง
.  • บัญชรธรรม คติธรรมจากพระธรรมเทศนาของหลวงตา ชุดที่ 2
.  • บัญชรธรรม คติธรรมจากพระธรรมเทศนาของหลวงตา ชุดที่ 1
.  • ปรับค่าสัญญาณดาวเทียมหลวงตาใหม่(ไทยคม5)
.  • เครือข่ายฯ๑๑๒สถานีขยายสิทธิทดลองออกอากาศแล้ว
.  • กทช.มีมติให้เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯทั่วประเทศมีสิทธิทดลองออกอากาศ..ตั้งแต่ ๑๑ส.ค.๕๒
.  • หนังสือมูลนิธิเสียงธรรมฯถึงสำนักนายกรัฐมนตรีฯ : ขอให้เร่งรัดออกใบอนุญาตวิทยุเสียงธรรม ๑๑๕ แห่ง
.  • เครือข่ายเสียงธรรม ๑๑๕ แห่ง ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ-เครื่องวิทยุฯต่อ กทช.แล้ว
.  • หนังสือด่วนถึงกทช...เรื่องใบอนุญาตในกำหนดเวลา
.  • มูลนิธิเสียงธรรมฯชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ
.  • หนังสือถึงกทช...สรุปข้อมูลสำคัญ
.  • หนังสือจากผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อผู้พิการ
.  • แผนผังมูลนิธิฯเสนอรัฐบาลแก้ไขร่างกฎหมาย
.  • ไฟล์วิดีโอ ของ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เยี่ยมและแสดงธรรม ในสถานที่ต่างๆ
.  • ชมวิดีโอพระธรรมเทศนาของหลวงตาทั้งหมดในเว็บ
.  • ดาวน์โหลดเสียงไฟล์เสียง สัมมนา เรื่อง คลังหลวงเป็นหัวใจของชาติ
.  • หนังสือจากหลวงตาขอบิณฑบาต และข้อเสนอทางวัด เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.เงินตรา
.  • รายละเอียดสำหรับกดรับชมทีวีผ่านดาวเทียมเทศน์ของหลวงตาผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา
.  • พระธรรมเทศนาของหลวงตาเทศน์ถึงครูบาอาจารย์เพชรน้ำหนึ่ง
.  • URL สำหรับเปิดอ่านหนังสือธรรมะของหลวงตาในเว็บไซต์หลวงตา
.  • ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ ตอบปัญหาธรรมของท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ
.  • Video สารคดี หลวงตามหาบัว
.  • ชีวประวัติ,รูปภาพและผลงานต่างๆของ ท่านพระอาจารย์ปัญญา
.  • แถลงการณ์..การกระทำของนายวิษณุ เครืองาม..ให้รัฐบาลพิจารณาโทษความผิด
.  • ชาวไทยในสหรัฐฯ ร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิวัดป่าบ้านตาดในสหรัฐอเมริกา

< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 


หน้าแรก