กรณีปัญหา : เงื่อนไข กสทช. 500 วัตต์ เสา 60 เมตร ไม่กระทบการรับฟังวิทยุหลวงตา จริง/ไม่จริง?
Posted Date : วันที่ 26 ส.ค. 2557 เวลา 20:00 น.

เอกสารแนบแสดงแผนภาพการเกิดเขตอับสัญญาณเสียง

 

แผนภาพตามผลการศึกษานี้ พอจะสรุปในกรณีของ "วิทยุเสียงธรรม" ได้ว่าการบีบบังคับให้ใช้กำลังส่ง 500 วัตต์ เสา 60 เมตร จะส่งผลให้พื้นที่กระจายเสียง "วิทยุเสียงธรรม" ต้องคับแคบตีบตันเป็นอันมาก ในทางกลับกัน คลื่นหลักที่อยู่ติดกันกลับได้รับอนุญาตอย่างไม่เป็นธรรมให้ใช้กำลังสูงกว่ามากตั้งแต่ 10,000-30,000 วัตต์ เสา 150-300 เมตร ที่ซ้ำร้ายกว่านั้น หาก "วิทยุเสียงธรรม" ถูกขนาบด้วยกำลังส่งที่สูงทั้งซ้ายและขวาก็ย่อมจะกระทบต่อพื้นที่การรับฟังที่เคยมามีนับ 10 ปี ให้คับแคบตีบตันรุนแรงหนักยิ่งขึ้น

 

ผลร้ายจากกรณีทั้ง 2  จึงเป็นการทำลายพื้นที่กระจายเสียงของ "วิทยุเสียงธรรม" โดยตรง ให้เกิดเขตอับสัญญาณเสียงที่รุนแรงยิ่งกว่าในภาพที่นำมาแสดง ดังนั้น คำกล่าวที่ว่า "จะกระจายเสียงได้ข้ามจังหวัด" จึงไม่เป็นความจริง ไม่ว่าในทางวิชาการที่อธิบายแล้วด้วยแผนภาพนี้หรือในทางปฏิบัติที่สามารถใช้เครื่องมือทดสอบได้

 

จึงได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า ผู้มีอำนาจต้องเคารพและสนองพระปณิธานของทูลกระหม่อม ต้องเห็นแก่พระสงฆ์และประชาชนผู้ฟังธรรม โดยต้องไม่บีบบังคับ "วิทยุเสียงธรรม" ให้ลดมาตรฐานทางเทคนิคอีกต่อไป ผู้มีอำนาจต้องนำ "มาตรการคุ้มครองการเผยแผ่พระพุทธศาสนา" มาบังคับใช้

 

 


<< BACK

หน้าแรก