แถลงการณ์พิเศษ กรณี “คลื่นธุรกิจบันเทิง” เหยียบย่ำ “คลื่นวิทยุเสียงธรรม”
Posted Date : วันที่ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 23:59 น.

แถลงการณ์พิเศษ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗

กรณี “คลื่นธุรกิจบันเทิง” เหยียบย่ำ “คลื่นวิทยุเสียงธรรม”

 

ด้วยปรากฏว่า สถานีวิทยุธุรกิจการบันเทิงขายสินค้าที่ไม่มี อย.แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตกทม.ริมทางด่วนวงแหวนตะวันออกใกล้ด่านทับช้าง ได้จงใจออกอากาศโดยใช้คลื่นความถี่ 103.25 ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา เป็นเหตุให้ส่งผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่สุดกว่าครั้งใดๆ แก่การรับฟังและปฏิบัติธรรมของพี่น้องประชาชนชาวกทม. โดยเฉพาะในเขตบึงกุ่ม ลาดกระบัง ร่มเกล้า สุวรรณภูมิ รามคำแหง ถนนพระราม ๙ ซึ่งประชาชนในบริเวณนี้เคยติดตามรับฟังธรรมในพระพุทธศาสนาจากสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ สวนแสงธรรม และสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ สาทร อย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดมากว่า ๑๐ ปี

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ครูบาอาจารย์กรรมฐานซึ่งมีภูมิลำเนาเดียวกับผู้บริหารสถานีธุรกิจแห่งนี้ ได้โทรศัพท์สอบถามด้วยความเมตตาในฐานะเป็นลูกหลานชาวพุทธมีถิ่นกำเนิดเดียวกัน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) หวังกระตุกเตือนให้เกิด “หิริโอตตัปปะ” ซึ่งคงจะยอมปรับเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่อื่นที่ถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรมได้โดยไม่ยากเพราะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอยู่ในใจบ้างแต่จนกระทั่งบัดนี้ก็หาเป็นผลไม่ สถานีธุรกิจนี้ยังมีอกุศลเจตนาที่จะเหยียบย่ำเบียดบังคลื่นพระพุทธศาสนาของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อยู่ต่อไปอย่างไม่หวั่นเกรงอเวจีมหานรก นับเป็นสิ่งที่ยังความสลดสังเวชใจแก่พระสงฆ์และประชาชนผู้เคารพบูชาธรรมอย่างที่สุด ไม่มีผู้ใดจะคาดคิดมาก่อนเลยว่า ลูกหลานชาวอีสานกลุ่มนี้จะกระทำบาปกรรมถึงขั้นนำเสียงร้องรำทำเพลงและโฆษณาชวนเชื่อสินค้าที่ไม่มี อย. เข้าเหยียบย่ำกลบทับทำลายเสียงธรรมของพระมหาเถระอรหันต์ขีณาสพได้มากถึง ๒๖ รูป ให้พังพินาศได้อย่างสิ้นเชิง เปรียบดั่งพญามารส่งลูกทั้ง ๓ เข้ายั่วยวนหวังทำลายตปธรรมของพระพุทธองค์ฉะนั้น

คณะศิษยานุศิษย์ฯ ได้จับตาในพฤติการณ์ที่เหยียบย่ำทำร้ายธรรมะในพระพุทธศาสนาของคณะบุคคลในสถานีดังกล่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นจนจะครบ ๒ เดือนแล้วด้วยความอดทนเป็นอย่างยิ่ง ได้พิจารณาเห็นควรออกแถลงการณ์หวังให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายแสดงสามัคคีธรรมช่วยกันแนะนำตักเตือนคณะบุคคลกลุ่มนี้ ดังต่อไปนี้

๑. คณะสงฆ์สายกรรมฐานจากทั่วประเทศต่างเคารพเทิดทูนในคุณธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และของครูบาอาจารย์ที่แสดงธรรมอยู่ในสถานีฯแบบสุดจิตสุดใจแม้ชีวิตก็ยอมแลกได้เฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ เป็นประธานสงฆ์และประธานมูลนิธิเสียงธรรมฯ หวังใช้สื่อวิทยุเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทาน ให้ลูกหลานไทยของเราได้มีที่พึ่งในพระพุทธศาสนาสืบไป

ในวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ฯ (๑ ธันวาคม)คณะสงฆ์ปรึกษาปรารภปัญหาอุปสรรคเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม จึงขอบิณฑบาตฝากคณะศิษย์ฯ มาถึงลูกหลานคณะบุคคลกลุ่มนี้ขอให้ยุติการเหยียบย่ำทำลายพื้นที่กระจายเสียงธรรมะโดยเร็วที่สุดด้วย จงอย่าก่อกรรมทำบาปเช่นนี้อีกต่อไปเลย ลูกหลานจะมีแต่กอบโกยเอาสิ่งอันเป็นอัปมงคลเข้าสู่ตนให้ถึงแก่ความวิบัติฉิบหายโดยถ่ายเดียวเท่านั้น

๒. พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติ เป็นเสาเอกที่ค้ำยันความมั่นคงทั้งปวงของชาติไทยให้สถิตสถาพรตั้งมั่นยืนยาวอยู่ต่อไปได้ แม้บูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงเทิดทูนไว้เหนือชีวิต ทรงกอบกู้แผ่นดินกลับคืนมาจากอริราชศัตรูได้ก็เพื่อน้อมถวายผืนแผ่นดินแห่งนี้ยกขึ้นเป็นพุทธบูชา มิได้หวังให้ใช้เป็นอื่น

คณะศิษย์ฯ จึงขอร้องวิงวอนมายังคณะบุคคลกลุ่มนี้ ขอให้คำนึงถึงความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์สำคัญเหนือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มตนในทางธุรกิจ ขอให้ยุติการเหยียบย่ำทำลายคลื่นพระศาสนาโดยเร็วที่สุด

๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นแบบอย่างอันงดงามในการแสดงความเคารพบูชาธรรมอย่างสูงสุด หากไม่นับรวมการมุ่งเผยแพร่คุณธรรมของ “พระมหาชนก” ผู้มีความพากเพียรในความดีถึงขั้นอุกฤษฏ์แล้วในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ขณะทรงครบรอบ ๗๒ พรรษา ยังทรงแสดงความสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาด้วยการบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มากถึง ๗๒ ล้านบาท มีพระราชปณิธานให้คณะสงฆ์ไทยนำไปใช้เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ด้วยทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์จะขาดความเคารพในธรรม

คณะศิษย์ฯ จึงขอเรียกร้องให้คณะบุคคลกลุ่มนี้ยึดถือธรรมของพระองค์เป็นแบบฉบับอันดีงาม ด้วยการปรับเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่อื่นที่ไม่กระทบกระเทือนต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยคลื่นความถี่ 103.25 ที่มีมากว่า ๑๐ ปี

๔. การทับคลื่นธรรมะด้วยสิ่งบันเทิงเริงรมย์โดยโฆษณาสินค้าที่ไม่มีมาตรฐาน อย. เป็นการก่อกรรมสั่งสมโทษความผิดทั้งทางโลกและทางธรรม ผลแห่งวิบากกรรมที่จะได้รับย่อมไม่คุ้มค่ากันไม่ว่าจะเป็นผลทางโลกหรือทางธรรม และไม่ว่าชาตินี้หรือภพชาติต่อๆ ไป

คณะสงฆ์และคณะศิษย์ฯ จึงขอฝากความห่วงใยส่งมาพร้อมนี้ และจะขออนุโมทนาสาธุการอย่างสูงสุดต่อท่านผู้ใดก็ตาม ที่สามารถให้คำแนะนำตักเตือนสั่งสอนคณะบุคคลกลุ่มนี้ให้ยุติการออกอากาศเหยียบย่ำธรรมะเป็นผลสำเร็จ

จึงแถลงการณ์มาเพื่อกรุณาทราบโดยทั่วกัน

 

 

คณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

และประชาชนผู้ซึ้งในพระคุณแห่งสถานีวิทยุเสียงธรรม

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

หนังสือจากมูลนิธิเสียงธรรมฯ ถึงประธาน กสทช. ผ่านกองทัพภาคที่ ๑ ผู้อำนวยการกิจการพลเรือน ลว ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อขอความอนุเคราะห์แก้ไขคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุธุรกิจที่รบกวนคลื่นของสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมฯ และการลงรับเอกสาร

 

===================================

 

สถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมฯ สาทร ได้ลงทะเบียนกับ กทช. ตลอดมาตั้งแต่  ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จนปัจจุบัน ซึ่งได้รับใบอนุญาตก่อนสถานีธุรกิจแห่งนั้น

 

 

===================================

 

สถานีธุรกิจแห่งนี้ก่อนนั้นใช้คลื่น 92.15 มาตลอด และได้เปลี่ยนเป็นคลื่น 103.25 เมื่อตุลาคม ๒๕๕๗ นี้เอง

กสทช. ก็เพิ่งอนุญาตสถานีธุรกิจแห่งนี้เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 


<< BACK

หน้าแรก