ภาพจำลองสังคมที่คนไทยใฝ่ฝัน
Posted Date : วันที่ 19 ก.พ. 2558 เวลา 19:30 น.

หากท่านปรารถนาให้สังคมไทยเป็นเช่นภาพจำลองนี้ ขอให้ช่วยกันสนับสนุนให้กระจายกว้างขวางให้มากเท่าที่ทำได้เพื่อให้ไปถึงสายตาผู้รับผิดชอบ ข้าราชการที่ดีมีศาสนาเป็นที่พึ่งสูงสุดแห่งการดำเนินงานก็จะมีกำลังใจที่จะทำความดีเพื่อการศาสนาสืบไป


<< BACK

หน้าแรก