เมื่อ ๒๗ พ.ย. ๕๘ คณะศิษย์ฯ (พระสงฆ์กว่า ๓๐๐ รูป และคฤหัสถ์กว่า ๑,๐๐๐ คน) จับมือกันยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งสุดท้าย ณ ทำเนียบรัฐบาล
Posted Date : วันที่ 27 พ.ย. 2558 เวลา 18:29 น.

          

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                        =========================

 

                                

 

 

 

 

=========================

 

รับชมรายการย้อนหลัง

 

รายการ “สภาท่าพระอาทิตย์” ทาง ASTV 

ออกอากาศ เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 

เวลา 9:30-10:30 น.

 

เมื่อคณะศิษย์องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโนได้ยื่นต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในกรณีที่

เครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ของหลวงตามหาบัวฯ 

ที่ถูกปิดกั้นและทำลาย โดย กสทช.

 

รับชมได้ตามลิงค์นี้

 

= => >ช่วงที่ ๑ https://www.youtube.com/watch?v=zHUmqAoZjdM

= => >ช่วงที่ ๒ https://www.youtube.com/watch?v=5IjIWsW-NsE

 

 

 

========================= 

 

คลิก

========================= 

 

 

 

 

 

ช่วงที่ 1 http://youtube.com/watch?v=d93cBRFxfrA

ช่วงที่ 2 http://youtube.com/watch?v=mYVoJE5ETlk

 

 

=========================

 

 

แจ้งข่าวด่วน

        วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะศิษย์ฯ ร่วม “จับมือเป็นหนึ่งเดียวกัน” ตามปัจฉิมโอวาทขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ อาคาร ก.พ.ร. (ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล) กรณี กสทช. ใช้อำนาจเหยียบย่ำทำลาย “วิทยุเสียงธรรม” มรดกธรรมองค์หลวงตาฯ ให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายร้ายแรงหลายแห่ง อาทิ

-         สถานีเสียงธรรมฯ ๔๙ แห่ง ถูก กสทช. สั่งให้บั่นหัวเสาขององค์หลวงตาฯ ที่เมตตารับไว้ด้วยองค์ท่านเอง ให้กุดด้วนลงเหลือ ๖๐ เมตรเท่านั้น

-         สถานีเสียงธรรมฯ วัดป่าค่ายพม่า สิงห์บุรี ถูก กสทช. ดำเนินคดี

-         สถานีเสียงธรรมฯ กระบี่ ถูก กสทช. จับกุมและดำเนินคดี

-        สถานีเสียงธรรมฯ ๑๓ แห่ง และสถานีเสียงธรรมฯ วัดป่ากุสลธโร เลย ซึ่งสถานีนี้ หลวงปู่ลี ได้เมตตาก่อตั้งขึ้นด้วยปัจจัยขององค์ท่านเอง แต่ กสทช. ก็ใช้อำนาจสั่งปิดเป็นการถาวร

 

        จึงขอแจ้งข่าวให้ทราบว่า คณะศิษย์ฯ จะพร้อมใจ “จับมือเป็นหนึ่งเดียวกัน” ร่วมปกป้อง “วิทยุเสียงธรรม” ทุกแห่ง ให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของผู้ใช้อำนาจป่าเถื่อนโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้องค์หลวงตาฯ เห็นกาลล่วงหน้า จึงให้อุบายธรรมแก่คณะศิษย์ฯ ไว้อย่างชัดเจนที่สุดดังนี้

        “...พี่น้องชาวไทยให้มีความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน อย่าหดหัวอยู่ในกระดองนะ หลวงตาบอกชัดๆ ด้วยความเป็นธรรม สอนด้วยความเป็นธรรม ไม่เอนไม่เอียง

          เราสอนอย่างตรงไปตรงมา อันใดเป็นภัย อันใดเป็นคุณก็บอก

          เรื่องธรรมประกาศสอนโลกมานี้ เป็นคุณมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆ มาตลอด ไม่เคยครึเคยล้าสมัยที่จะถูกขับไล่ไสส่งไปอยู่ที่ตรอกไหนมุมใดหรือส้วมถานอันใดเลย ไม่เคยมี มีแต่ออกสอนโลกให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมาตลอดจนกระทั่งบัดนี้

          แต่คำสอนหรือกฎเกณฑ์ป่าๆ เถื่อนๆ ที่เป็นมหาภัยนี้มันเริ่มเกิดขึ้นมาแล้ว ให้จับตาดูให้ดี ปล่อยมือไม่ได้นะ ตรงนี้ปล่อยไม่ได้เลย เอาคอขาดไปเลยเทียว คอขาดกับการบูชาธรรมเป็นอันเดียวกันไม่เสียหาย หลวงตาได้พูดแล้ว คอหลวงตาขาดขาดไปเลย ขาดด้วยความเป็นธรรม หลวงตาไม่เสียดาย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลวงตาเทิดทูนมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ตั้งแต่รู้จักเดียงสาภาวะ

           พวกมหาภัยเหล่านี้เราไม่เคยเทิดทูน แล้วเมืองไทยเราเคยเทิดทูนไหมไอ้พวกเปรตพวกผี พวกยักษ์พวกมาร คอยขี้รดศาสนา ขี้รดหัวพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ขี้รดคัมภีร์ใบลาน เอาไฟเผาคัมภีร์ใบลาน เอาไฟเผาพระพุทธเจ้า เอาไฟเผาหัวใจของชาวพุทธทั่วประเทศไทยนี้เคยมีไหม เราไม่เคยเห็นมี แล้วมีใครกราบไหม ไม่เคยมี กราบแต่ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เท่านั้น

          เทิดทูนให้ดีอันนี้ จับไว้ให้ดีอย่าปล่อยมือ ปล่อยเป็นฉิบหายทันที

          ถ้าศาสนาฉิบหายแล้ว พวกเรานี่สู้(หมา)ไอ้หยองไอ้ปุ๊กกี้ไม่ได้นะ .. เขาไม่มีอะไร แต่พวกเราเดือดร้อน สู้หมาไม่ได้ หมาไม่เดือดร้อน .. เรานี้ร้อนเป็นไฟไปเลยถ้าลงศาสนาได้ขาดสะบั้นลงไปแล้ว หัวใจชาวพุทธขาดสะบั้นไปตามๆ กันหมด ไม่มีความหมายในเมืองไทยเรานี้ .. จำให้ดี

          วันนี้ .. เผดียงถึงเรื่องวิทยุ วิทยุนี้สาเหตุมันมาจากไหน ใครเป็นผู้บังคับบัญชามา คนๆ นี้มาจากโลกไหนมาอยู่ในเมืองไทยของเรา จึงจะมีอำนาจบาตรหลวงมาครอบคนไทยทั้งประเทศ จากคนเพียงคนเดียวสองคนเท่านั้นมีอย่างเหรอ เอาจับตาดูให้ดี...”

 

 

กำหนดการ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๐๖.๓๐ น.    ผู้แทนคณะสงฆ์จากจตุรทิศ บิณฑบาต ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ กทม.

๐๗.๓๐ น.   สงฆ์ฉันภัตตาหาร และกล่าวอนุโมทนา

๐๙.๐๐ น.   คณะศิษย์ฯ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ร่วม "จับมือเป็นหนึ่งเดียวกัน" ออกเดินทางไปยังอาคาร ก.พ.ร. (ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล)

๑๐.๐๐ น.    ยื่นหนังสือต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พร้อมรายชื่อราว ๕๐๐,๐๐๐ คน)

๑๐.๓๐ น.    เดินทางกลับ

๑๑.๐๐ น.    กราบพระสรีระสังขารสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

           เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 

หมายเหตุ การยื่นหนังสือนี้ เป็นการขอพึ่งอำนาจ ฯพณฯ ครั้งสุดท้าย 

                   คณะศิษย์ได้อดทนพากเพียรร้องทุกข์ต่อ ฯพณฯ อย่างเป็นทางการมาแล้วเกือบ ๕๐ ครั้ง แต่ก็หาได้บังเกิดผลใดๆ ไม่

 

 

 

 

 


<< BACK

หน้าแรก