กสทช. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อข้อตกลง ๓ ฝ่าย // หนังสือโต้ตอบเพื่อแก้ปัญหาวิทยุศาสนา
Posted Date : วันที่ 21 ก.พ. 2559 เวลา 13:39 น.

         

         มูลนิธิเสียงธรรมฯ และคณะศิษย์ฯ ขออนุโมทนาขอบพระคุณคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

 และสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

         ขอกุศลผลบุญที่ท่านตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นของงานเผยแผ่พระศาสนาที่มีต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยในครั้งนี้

จงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตทั้งทางโลกทางธรรมด้วยเทอญ

 

 

 

 

กสทช. โทรนัดหมายมูลนิธิเสียงธรรมฯ ให้มีการประชุมแก้ปัญหาวิทยุศาสนาวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ แต่จนบัดนี้ยังไม่มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ ประชาชนที่เคารพเทิดทูนธรรมผู้ซึ่งมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในงานของรัฐ จึงตั้งข้อสังเกตว่า กสทช. อาจใช้เล่เพทุบายถ่วงเวลาออกใบอนุญาตให้เนิ่นนานออกไปอีกเรื่อยๆ (ผ่านมา ๔๕ วันแล้ว)

 

ส่งผลให้วิทยุเสียงธรรม ๑๕ แห่งยังต้องถูกปิดตายต่อไป ประชาชนจำนวนมากต้องสูญเสียประโยชน์จากการฟังอรรถธรรมในพระศาสนาอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตที่สุด

 

กลุ่มคณะศิษย์ที่มีหัวใจศิลป์ที่เคารพเทิดทูนศาสนา จึงสะท้อนภาพแห่งความโหดร้ายใจดำของรัฐ ออกมาเป็นภาพ "การ์ตูนธรรม" ดังนี้

 

==================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แถลงการณ์ฉบับที่  ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง นายกรัฐมนตรีกับกรณีปัญหา “วิทยุเสียงธรรม”  

 

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑๓/ ๒๕๕๘ เรื่อง เรียกร้อง "นายกรัฐมนตรี "ในฐานะรักษาการตามพ.ร.บ.วิทยุทุกฉบับ ให้บังคับใช้กฎหมายแก่กลุ่ม "วิทยุรายเดิม(คลื่นทุน)" โดยเคร่งครัด อย่าเลือกปฏิบัติอย่างที่กระทำอยู่

 

 

คลิกอ่านแถลงการณ์ฉบับที่ ๑๓ และ ๑๔

 

                                   

 

 


<< BACK

หน้าแรก