กฐินวัดป่าบ้านตาด
Posted Date : วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 00:00 น.

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญทอดมหากฐินสามัคคี

ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันเสาร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

มีกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป รวมบริวารกฐิน ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

เวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญภาวนา

วันเสาร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๖.๓๐ น. พระภิกษุ-สามเณร ออกรับบิณฑบาต

เวลา ๐๘.๐๐ น. พระภิกษุ-สามเณร ฉันภัตตาหาร

เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมถวายผ้ากฐิน พร้อมบริวารทั้งหลาย


<< BACK

หน้าแรก