กฐินวัดป่าบ้านตาด
Posted Date : วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 00:00 น.

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญทอดมหากฐินสามัคคี

ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันเสาร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

              มีกำหนดการดังนี้

              วันศุกร์ ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

                      เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป รวมบริวารกฐิน ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

                      เวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญภาวนา

              วันเสาร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

                      เวลา ๐๖.๓๐ น. พระภิกษุ-สามเณร ออกรับบิณฑบาต

                      เวลา ๐๘.๐๐ น. พระภิกษุ-สามเณร ฉันภัตตาหาร

                      เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมถวายผ้ากฐิน พร้อมบริวารทั้งหลาย

                                               พระสงฆ์รับกฐินแล้วอุปโลกน์กฐิน พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร

                                               ศรัทธาสาธุชนร่วมถวายจตุปัจจัยสมทบกองกฐิน ประธานสงฆ์อนุโมทนาให้พร

                                               เป็นเสร็จพิธี

                      ร่วมทำบุญมหากฐินสามัคคีได้ที่

                              วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

                              หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี

                              ชื่อบัญชี กฐินวัดป่าบ้านตาด โดยพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน

                              บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๕๑๐ ๔๓๓๒๙๙ ๓

                     ท่านที่ต้องการขอรับใบอนุโมทนาบัตร สามารถส่งหลักฐานการฌอนไปที่

                             มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ เลขที่ ๓๐๙/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง

                             จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๒๑๔๑๑๔ แฟกซ์ ๐๔๒๒๑๔๑๑๕ และ ๐๙๓ ๔๘๙๑๑๑๓

                             อีเมล์ sbt_radiobantad@hotmail.com หรือ sbtradiobantad@gmail.com

สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้


<< BACK

หน้าแรก