กฐินวัดป่าเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) 3 ตุลาคม 2563 (13.00 น.)
Posted Date : วันที่ 21 ก.ย. 2563 เวลา 00:00 น.

ด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงมีพระดำริกำหนดทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

องค์ประธาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

รององค์ประธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี-   สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เจ้าภาพร่วม ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร(พระมารดา) หม่อมหลวงสราลี กิติยากร (พระขนิษฐา)

การนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐา เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธี   ครั้งนี้

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมโดยเสด็จพระกุศลในครั้งนี้ โดยผู้บริจาคร่วมทำบุญ ๓๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป เข้ารับของที่ระลึกเข็มพระนาม สส จำนวน ๑๕๐ ราย ในวันดังกล่าว เวลา ๑๓.๐๐ น.

ร่วมทำบุญโดยการโอนปัจจัยร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี กฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาด โดยพระสุธรรม จึงรุ่งเรืองรัตน์ เลขที่บัญชี ๕๑๐๔๓๓๒๙๙๓

***โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีในครั้งนี้ได้ที่ …

- สายวัดเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ๑. คุณฟอง ๐๘๓-๓๓๘๓๓๙๙

๒. คุณขนิษฐา ๐๘๕-๐๐๗๕๗๘๙

๓. คุณอลิตตา ๐๘๐-๔๐๔๗๖๖๕

๔. คุณบุปผมาศ ๐๘๙-๙๔๑๑๘๔๗

๕. คุณกมลพร ๐๙๙-๔๖๕๖๓๙๕

- สายสวนแสงธรรม    ๑. คุณศรีลัดดา (อ.เล็ก) ๐๘๓-๑๘๙๑๑๑๐

๒. คุณธันชิตตา (พี่ไนย คุณชาย) ๐๙๙-๓๕๔๒๑๖๕

หรือ ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประสานงาน...

- คุณประดิษฐ์ (พี่เอ้) ๐๘๑-๙๖๔๕๓๒๕

                             - คุณธัชกร (บอย) ๐๘๒-๙๙๗๘๙๙๓ ๐๙๒-๔๑๔๑๔๔๔ ๐๖๓-๕๖๙๗๙๙๙ (ถวายงานหลวงพ่อรักษาการ)

** ขอให้ผู้ร่วมทำบุญกฐินสามัคี จำนวน ๑๕๐ ราย ที่ประสงค์เข้ารับของที่ระลึก แจ้งชื่อ ที่อยู่ หลักฐานการโอนเงินร่วมทำบุญ พร้อมทั้งรายละเอียดที่ต้องการให้ทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตรให้ชัดเจน มาให้พร้อมในคราวเดียวกัน มายังผู้ประสานงานแต่ละท่านตามที่ท่านสะดวก

ขออนุโมทนาสาธุ..บุญ ในกุศลผลบุญที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมทำบุญกฐินพระราชทานด้วยกันในครั้งนี้


<< BACK

หน้าแรก