ท่านสามารถร่วมทำบุญกับวัดป่าบ้านตาดในบัญชีธนาคารต่างๆ ดังนี้

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาค ได้หลายวิธีดังนี้
1 บริจาคได้ที่วัดป่าบ้านตาดโดยตรง
2 มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าบ้านตาด
3 กองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าบ้านตาด  
4 บริจาคผ่านทางธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน เช็ค
5 ร่วมทำบุญ "สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน" และ "สถานีเครือข่ายทั่วประเทศ"
6 ร่วมทำบุญ ซื้อเครื่องมือแพทย์
7 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวัด
8 ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
   


1. บริจาคได้ที่วัดโดยตรง
บริจาคมาได้ที่ วัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

2. มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าบ้านตาด

 

 

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

  ชื่อบัญชี วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าบ้านตาด
  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 401-2-17332-4

       
 

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี

  ชื่อบัญชี วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าบ้านตาด
  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 510-425579-33. กองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าบ้านตาด

 

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

  ชื่อบัญชี กองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าบ้านตาด
  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 401-2-15988-7

                
 

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี

  ชื่อบัญชี วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าบ้านตาด
  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 510-425577-7
4. บริจาคผ่านทางธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน เช็ค

สั่งจ่ายในนาม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หรือ ท่านพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน5. ร่วมบุญ "สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน" และ "สถานีเครือข่ายทั่วประเทศ" (ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)

บัญชีออมทรัพย์ชื่อ "วิทยุสวนแสงธรรม โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
และ ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม" ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย กรุงเทพฯ เลขที่ 059-2-31118-8

6. ร่วมทำบุญ ซื้อเครื่องมือแพทย์


บัญชีออมทรัพย์ชื่อ "วัดป่าบ้านตาด โดย พระมหาบัว ญาณสัมปันโน"
ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานี เลขที่ 110-2-77999-8

7. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวัด

 

1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานี

  ชื่อบัญชี วัดป่าบ้านตาด โดย พระสุดใจ ทันตมโน
  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 110-2-33333-9

 

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี

  ชื่อบัญชี วัดป่าบ้านตาด โดย พระสุดใจ ทันตมโน
  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 510-425230-5

8.ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

 

ชื่อบัญชี ผ้าป่า 84,000 กอง
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 110-2-20733-3

 หน้าแรก