"…เวลามีชีวิตอยู่นี้ เราจะทำความดีให้โลกทั้งหลายได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงาม และทำด้วยความเมตตาสงสาร เพราะหลังจากนี้แล้ว… เราตายแล้ว…เราจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไป เป็นตลอดอนันตกาล…"

ปณิธานของหลวงตาฯ


"พระช่วยโลกไม่ได้..ใครเล่าจะช่วยได้"

อุปนิสัยที่โดดเด่นประจำองค์หลวงตามหาบัวฯ ตั้งแต่วัยหนุ่มนั้น ท่านเป็นผู้มีเมตตาธรรม มีน้ำใจชอบให้ความช่วยเหลือผู้น้อยผู้ใหญ่ เพื่อนฝูง และผู้ด้อยโอกาสกว่าท่าน จตุปัจจัยไทยทานที่ท่านได้รับมาจึงไม่เคยเหลือเก็บเลย มีมากน้อยเพียงใด หลวงตาฯ ก็นำออกแจกจ่ายคนรอบข้างตลอดมา ความเมตตาดังกล่าวของท่านปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อท่านได้เริ่มตั้งวัดป่าบ้านตาดในปี พ.ศ.2499 ท่านได้ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตั้งแต่รายย่อย ได้แก่ คนทุกข์ คนจน คนเจ็บป่วย คนตาบอด คนพิการ คนอนาถา เด็กกำพร้า จำนวนมาก และสำหรับการช่วยเหลือเพื่อสาธารณะประโยชน์นั้น ท่านเน้นความสำคัญเป็นกรณีพิเศษจนถือเป็นกิจวัตรประจำวันของท่านก็ว่าได้ คำกล่าวตอนหนึ่งแสดงได้ชัดเจนถึงความเป็นนักเสียสละของท่าน ดังนี้

"…พอตื่นขึ้น…สิ่งแรกที่คิดถึงก่อนอื่นก็คือเรื่องการช่วยโลก ไม่มีแม้แต่น้อยที่คิดถึงเรื่องตัวเอง… พระช่วยโลกไม่ได้ ใครเล่าจะช่วยได้…"

และคำกล่าวของท่านอีกตอนหนึ่ง

"…ไปดูที่ไหนๆ เราดูจริงๆ ช่วยจริงๆ… ถ้าเรายังไม่ตายแล้วเราจะช่วยตลอดไป ไม่ว่าโรงพยาบาลไหนๆ ช่วยทั้งนั้น โรงร่ำโรงเรียนก็ปลูกให้เป็นหลังๆ ขาดอุปกรณ์อะไรๆ บ้าง ให้ ให้ ให้ ไม่ว่าแต่โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ต่างๆ เราก็ให้…"


และด้วยความมุ่งมั่นจริงจังของหลวงตาฯ เช่นนี้เอง ส่งผลให้การช่วยโลกของท่านคิดมูลค่าเป็นตัวเงินมีจำนวนมากมายมหาศาลอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติชีวิตของบุคคลใดในประเทศ ท่านเคยคำนวณมูลค่าไว้ว่าจะต้องถึงหลักหมื่นล้านขึ้นไป เพราะท่านให้ความช่วยเหลือรอบด้านรอบทางหลายแง่หลายมุมและช่วยเช่นนี้ตลอดมาตั้งแต่ออกบำเพ็ญธรรม จตุปัจจัยไทยทานทั้งหลายที่ท่านได้รับมาจึงไม่มีเหลือติดเนื้อติดเลย ท่านได้รับมาเท่าไร ท่านก็ให้การสงเคราะห์มากเท่านั้น มีบ่อยครั้งถึงขนาดที่ท่านต้องยอมติดหนี้ติดสินเพราะเหตุผลที่ต้องช่วยเหลือในเรื่องนั้นๆ มีน้ำหนักมากกว่า ท่านจึงยอมออกรับประกันว่า ให้สั่งซื้อสิ่งนั้นได้เลย เมื่อท่านมีจตุปัจจัยเข้ามาท่านจะสั่งจ่ายให้ในทันที

ตัวอย่างการสงเคราะห์ด้านการแพทย์มีรายการต่างๆ กว่า 500 รายการ ตั้งแต่รายการเล็กๆ จนถึงรายการขนาดใหญ่ที่มูลค่าเป็นสิบๆ ล้านบาท ยกตัวอย่างพอสังเขปดังนี้

1.ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ทั่วไป

-เครื่องมือผ่าตัด -เครื่องดมยาสลบ -เครื่องตรวจเลือด
-เครื่องกระตุกหัวใจ -เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ -เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
-เครื่องช่วยหายใจชนิด Bipap Harmony S/T -เครื่องช่วยชีวิตคนไข้ฉุกเฉิน -โคมไฟผ่าตัด
-รถทำแผล -เครื่องนึ่ง -เครื่องอัลตราซาวด์
-หัวต่อออกซิเจน -เครื่องเอกซเรย์ ขนาด 320 เอ็ม เอ -ตู้เย็นเก็บเลือด
-เครื่องตรวจเลือดทางเคมีชนิดเทียบสี -เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพ -เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน
-เครื่องปรับอากาศใช้กับห้องเก็บยา -เครื่องซักผ้าอบผ้าในตัว -เครื่อง Monitor 3 option 1) NIBP 2) EKG 3) O2 Saturation
-หม้ออบไอน้ำเครื่องมือ -ครุภัณฑ์การแพทย์ตึกรวมเมตตามหาคุณ -ครุภัณฑ์ห้องผ่าตัดกระดูก 6 รายการ
-เครื่องบริหารหัวเข่าและสะโพกแบบอัตโนมัติ -โครงโลหะถ่างแขน-ขาผู้ป่วย -เครื่องตรวจวิเคราะห์หูชั้นกลาง
-ครุภัณฑ์เวชกรรมฟื้นฟู -เตียงออกกำลังกายแขน -ชุดออกกำลังกายแขน-หัวไหล่
-ยาและวัสดุการแพทย์ -ข้าวสารอาหารแห้งทุกเดือน -ฯลฯ


2.อุปกรณ์การแพทย์เกี่ยวกับ ตา หู จมูก คอ

-ชุดส่องตรวจหู -เครื่องเอกซเรย์ฟัน -เครื่องขูดหินปูน
-ชุดตรวจตา หู จมูก คอ -เครื่องตรวจตา slit lamp -เลเซอร์ตา
-เครื่องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์วัดแรงดันลูกตา -เครื่องมือผ่าตัดตา -เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์
-เครื่องมือประกอบการสลายต้อกระจก -แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ -เครื่องตรวจวิเคราะห์ขั้วประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์สแกนเนอร์
-ฯลฯ    3. อุปกรณ์การแพทย์สำหรับเด็ก

-เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กแรกเกิด -เครื่องส่องไฟเด็ก -ชุดช่วยเหลือเด็กฉุกเฉิน
-เครื่องทำคลอดสูญญากาศ -เครื่องฟังหัวใจทารกในครรภ์ -เครื่องทำคลอดสูญญากาศ
-กล้องผ่าตัด หู คอ จมูก -ครุภัณฑ์ ไอ ซี ยู เด็ก -เครื่องบันทึกการบีบรัดของมดลูก
-ฯลฯ    


4.รถพยาบาล ที่ดิน อาคาร

-รถตู้พยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตและวิทยุสื่อสาร -รถปิกอัพ เครื่องดีเซล 1 คัน -อาคารตึกคลอด 1 หลัง
-อุปกรณ์ภายในตึก -เตียงเฟาเลอร์พร้อมที่นอน หมอน -ซื้อที่ดินให้จำนวน 16 ไร่ 3 งาน 67 ตรว.
-ตึก ๓๐ เตียง -ตึกหลวงตามหาบัวฯ -อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยโรคกระดูก -สร้างอาคารศัลยาคารอุตราทร -ปรับปรุงตึก ไอ ซี ยู เด็ก
-ตึกรวมเมตตามหาคุณ ๒ ชั้น -ฯลฯ  


5.ตั้งกองทุน มูลนิธิ

-ตั้งกองทุนสงเคราะห์คนพิการ -กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากจนและไร้ที่พึ่ง -ตั้งมูลนิธิรวมเมตตามหาคุณ
-ฯลฯ    

สถานพยาบาล

สถานพยาบาลที่ได้รับความอนุเคราะห์ด้านการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภค จาก หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (225 แห่ง) ( แก้ไขเพิ่มเติม 3 พ.ค.2552 )

ประเทศไทย (45 จังหวัด, 217 แห่ง ) :
ประกอบด้วยโรงพยาบาล 198 แห่ง, สถานีอนามัย 11 แห่ง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 2 แห่ง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3 แห่ง, ศูนย์ทางการแพทย์ 2 แห่ง,ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง
ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศลาว 7แห่ง , ประเทศพม่า 1 แห่ง
อุดรธานี (31 แห่ง) : สาธารณสุขจังหวัด, ร.พ.ศูนย์อุดรธานี, ค่ายประจักษ์ศิลปาคม, หนองแสง, หนองวัวซอ, กุดจับ, สร้างคอม, เพ็ญ, นายูง, น้ำโสม, บ้านดุง, ทุ่งฝน, ไชยวาน, หนองหาน, ศรีธาตุ, วังสามหมอ, กองบิน 23, กุมภวาปี, โนนสะอาด, พิบูลรักษ์, บ้านผือ, ห้วยเกิ้ง, สถานีอนามัยบ้านตาด, สถานีอนามัยบ้านหนองหมื่นท้าว, สถานีอนามัยโนนสำราญ อ.โนนสะอาด, สถานีอนามัยกุดดอกคำ อ.โนนสะอาด, สถานีอนามัยทมนางาม อ.โนนสะอาด, ศูนย์สุขภาพชุมชน อ.โนนสะอาด,สถานีอนามัยทมป่าข่า, สถานีอนามัยท่าลุมภู, สถานีอนามัยหนองแสง
สกลนคร (20 แห่ง) :


สาธารณสุขจังหวัด, ร.พ.สว่างแดนดิน, บ้านม่วง, คำตากล้า, วาริชภูมิ, กุดบาก, พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร, เจริญศิลป์, ส่องดาว, ค่ายกฤษณ์สีวะรา, โพนนาแก้ว, นิคมน้ำอูน, อากาศอำนวย, พังโคน, วานรนิวาส, โคกศรีสุพรรณ, เต่างอย ,กุสุมาลย์, ร.พ. พระอาจารย์แบน ธนากโร(ภูพาน), สกลนคร
หนองคาย (15 แห่ง) :
ร.พ.หนองคาย, พรเจริญ, บึงกาฬ, ปากคาด, โพนพิสัย, บึงโขงหลง, สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ, เซกา, ศรีเชียงใหม่, บุ่งคล้า, สังคม, สาธารณสุข อ.บึงโขงหลง, ศรีวิไล, โซ่พิสัย , สระใคร
นครพนม (13 แห่ง) : ร.พ.นครพนม, บ้านแพง, นาหว้า, ศรีสงคราม, นาทม, เรณูนคร, โพนสวรรค์, ท่าอุเทน, สถานีอนามัยสามผง, สถานีอนามัยบ้านกกบก , สาธารณสุขอำเภอนาทม ,ร.พ.ศรีสงคราม, สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
ขอนแก่น (15 แห่ง) : ร.พ.พล, แวงน้อย, แวงใหญ่, บ้านฝาง, เขาสวนกวาง, สีชมพู, ภูผาม่าน, ซำสูง ,สมเด็จพระยุพราชกระนวน ,ชุมแพ , สถานีอนามัยตำบลบ้านเซี่ยงซุน (ป่าหวาย) อำเภอบ้านฝาง, แผนกจักษุวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น , รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น, รพ.ชุมแพ, รพ.ศูนย์จังหวัดขอนแก่น
เลย (9 แห่ง) : ร.พ.วังสะพุง, ภูหลวง,นาแห้ว, ภูเรือ, ด่านซ้าย, ท่าลี่, ปากชม, เมืองเลย, จิตเวชราชนครินทร์
หนองบัวลำภู(7 แห่ง) : สาธารณสุขจังหวัด, ร.พ.หนองบัวลำภู, โนนสัง, ศรีบุญเรือง, นากลาง, สุวรรณคูหา , นาวังเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
กาฬสินธุ์ (13 แห่ง) : ร.พ.นามน, คำม่วง, หนองกุงศรี, ท่าคันโท, ยางตลาด, สหัสขันธ์, สมเด็จ, ร่องคำ, ห้วยเม็ก, ห้วยผึ้ง, กมลาไสย, สมเด็จฯ กุฉินารายณ์, เขาวง
มุกดาหาร (6 แห่ง) : ร.พ.มุกดาหาร, ดงหลวง, หนองสูง, คำชะอี, ดอนตาล, หว้านใหญ่
มหาสารคาม(4 แห่ง) : ร.พ.กันทรวิชัย, วาปีปทุม, นาดูน, พยัคฆภูมิพิสัย
เพชรบูรณ์ (5 แห่ง) :
ร.พ.หล่มสัก, น้ำหนาว, เขาค้อ, เพชรบูรณ์, ชนแดน
ชัยภูมิ (11 แห่ง) : ร.พ.เกษตรสมบูรณ์, ชัยภูมิ, คอนสาร, คอนสวรรค์, หนองบัวระเหว, บ้านแท่น, ภักดีชุมพล, เทพสถิต, เนินสง่า, บ้านเขว้า, ภูเขียว
พิจิตร (2 แห่ง) : ร.พ.พิจิตร, โพธิ์ประทับช้าง
ศรีษะเกษ (2 แห่ง) : ร.พ.ศรีรัตนะ, ยางชุมน้อย
นครราชสีมา(4 แห่ง) : ร.พ.ครบุรี, พิมาย, ค่ายสุรนารี, บ้านเหลือม
บุรีรัมย์ (9 แห่ง) : ร.พ.บ้านกรวด, นาโพ, พุทไธสง, พลับพลาไชย, ห้วยราช, หนองหงส์, บุรีรัมย์, บรบือ, ปะคำ
สุรินทร์ (1 แห่ง) : ร.พ.สนม
ร้อยเอ็ด (5 แห่ง) : ร.พ.เมยวดี, โพนทราย, ธวัชบุรี , โพธิ์ชัย , ปทุมรัตน์
ยโสธร (1 แห่ง) : ร.พ.คำเขื่อนแก้ว
เชียงราย (1 แห่ง) : ร.พ.เวียงแก่น
น่าน (1 แห่ง) : ร.พ.น่าน
อุตรดิตถ์ (3 แห่ง) : ร.พ.อุตรดิตถ์, ฟากท่า, น้ำปาด
อุบลราชธานี (6 แห่ง) : ร.พ.เขมราฐ, โขงเจียม, บุณฑริก , สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม, สิรินธร, กุดข้าวปุ้น
สุราษฎร์ธานี (2 แห่ง) : ร.พ.ไชยา, พุนพิน
นราธิวาส (1 แห่ง) : ร.พ.นราธิวาสราชนครินทร์
พังงา (3 แห่ง) : ร.พ.เกาะยาว , พังงา ,ศูนย์พยาธิแพทย์อันดามัน ร.พ.พังงา
กระบี่ (2 แห่ง) : ร.พ.ปลายพระยา, เกาะพีพี
ฉะเชิงเทรา (1 แห่ง) : ร.พ.พนมสารคาม
นนทบุรี (1 แห่ง) : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
จันทบุรี (3 แห่ง) : ร.พ.สองพี่น้อง , แก่งหางแมว, พระปกเกล้า
ตาก (1 แห่ง) : ร.พ.แม่ละมาด
อำนาจเจริญ (3 แห่ง) : ร.พ.พนา, ทุ่งศรีอุดม, อำนาจเจริญ
พิษณุโลก (2 แห่ง) : ร.พ.ชาติตระการ, แผนกจักษุวิทยา รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระยอง (1 แห่ง ) : ร.พ. ปลวกแดง
ชลบุรี (1 แห่ง) : ร.พ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ
เชียงใหม่ (1 แห่ง) : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่(สวนดอก)
สงขลา(1 แห่ง): ร.พ.หาดใหญ่
ราชบุรี (1 แห่ง): ร.พ. โพธาราม
สุพรรณบุรี (1 แห่ง) : ร.พ. สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17
นครปฐม (1 แห่ง) : ร.พ.นครปฐม
สตูล ( 1 แห่ง) : ร..พ.ละงู
เพชรบุรี ( 1 แห่ง) : ร.พ. พระจอมเกล้า
ลพบุรี (3 แห่ง) : ร.พ.ลพบุรี, โคกเจริญ, บ้านหมี่
แม่ฮ่องสอน (1 แห่ง) : ร.พ.ปาย
อ่างทอง (1 แห่ง) : ร.พ.สามโก้
ประเทศลาว (6 แขวง รวม 7แห่ง) : ร.พ.เวียงจันทน์, คำม่วน, บริกำไชย, สุวรรณเขต, พงสาลี, ปากซัน , ศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตานครหลวงเวียงจันทน์
ประเทศพม่า (1 แห่ง) ร.พ. ท่าขี้เหล็ก
1 | 2 | Next

 


หน้าแรก