หลวงตาตั้งเป้า

** ** จะนำ "ทองคำ" เข้าคลังหลวงให้ได้ 10 ตัน หรือ 10,000 กิโลกรัม ** **

สินทรัพย์ (ทองคำและดอลลาร์) ที่ "โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"
ที่ได้รับบริจาคตั้งแต่ 12 เมษายน 2541 ถึง 7 พฤษภาคม 2554 นำเข้าคลังหลวงแล้วทั้งสิ้น 16 ครั้ง ดังนี้

มอบครั้งที่ 1 วันที่ 6 กรกฎาคม 2541 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  (ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล ผู้ว่าธปท. รับมอบในนาม ธปท.) ดอลลาร์ 1,278,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤษภาคม 2542 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  (ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล ผู้ว่าธปท. รับมอบในนาม ธปท.) ทองคำ 83 แท่ง จำนวน 1,036.73 กิโลกรัม ดอลลาร์ 3,000,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 3 วันที่ 21 เมษายน 2544 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
  (ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับมอบในนามรัฐบาล) ทองคำ 82 แท่ง 1,024.24 กิโลกรัม ดอลลาร์ 1,000,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 4 วันที่ 2 กรกฎาคม 2544 ณ สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย 3
  (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าธปท. รับมอบในนาม ธปท.) ทองคำ 55 แท่ง 687.10 กิโลกรัม ดอลลาร์ 300,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 5 วันที่ 26 กันยายน 2544 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
  (ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับมอบในนามรัฐบาล) ทองคำ 145 แท่ง 1,811.75 กิโลกรัม ดอลลาร์ 400,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 6 วันที่ 11 เมษายน 2545 ณ สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย 3
  (ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับมอบในนามรัฐบาล) ทองคำ 40 แท่ง 499.61 กิโลกรัม ดอลลาร์ 300,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 7 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าธปท. รับมอบในนาม ธปท.) ทองคำ 40 แท่ง 499.61 กิโลกรัม ดอลลาร์ 300,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 8 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2546 ณ สวนแสงธรรม
  (ดร. สุรเกียรติ เสถียรไทย เป็นตัวแทนรับมอบ แล้วมอบต่อให้ ธปท.) ทองคำ 42 แท่ง 525 กิโลกรัม ดอลลาร์ 400,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 9 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ณ สวนแสงธรรม
  (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าธปท. รับมอบในนาม ธปท.) ทองคำ 49 แท่ง 612.5 กิโลกรัม ดอลลาร์ 432,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 10 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ณ สวนแสงธรรม
  (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าธปท. รับมอบในนาม ธปท.) ทองคำ 82 แท่ง 1025 กิโลกรัม ดอลลาร์ 300,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 11 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ณ สวนแสงธรรม
  (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าธปท. รับมอบในนาม ธปท.) ทองคำ 112 แท่ง 1400 กิโลกรัม ดอลลาร์ 500,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 12 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2547 ณ เวทีใหม่สวนอัมพร
  (ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับมอบ) ทองคำ 95 แท่ง 1187.5 กิโลกรัม ดอลลาร์ 2,004,600 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 13 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ณ สวนแสงธรรม
  ( สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์มอบทองคำเข้าคลังหลวงแก่ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ) ทองคำ 58 แท่ง 725 กิโลกรัม
มอบครั้งที่ 14 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ณ สวนแสงธรรม
  ( สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์มอบทองคำเข้าคลังหลวงแก่ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ) ทองคำ 48 แท่ง 600 กิโลกรัม
มอบครั้งที่ 15 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด
  ( สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์มอบทองคำเข้าคลังหลวงแก่ นางธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ) ทองคำ 36 แท่ง 450 กิโลกรัม
มอบครั้งที่ 16 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สวนแสงธรรม
  ( สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์มอบทองคำเข้าคลังหลวงแก่ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ) ทองคำ 73.64 แท่ง 920.5 กิโลกรัม

รวมทองคำและดอลลาร์ที่มอบเข้าคลังหลวงไปแล้วทั้งสิ้น

ทองคำ 1040.64 แท่ง 13,008.00 กิโลกรัม
ดอลลาร์ (รวมดอกเบี้ย) 10,803,600 เหรียญสหรัฐ

หมายเหตุ

  1. ผลประโยชน์(ดอกเบี้ย) ระหว่างเปิดบัญชีย่อย ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2544 มีจำนวน 589,889.03 เหรียญสหรัฐ
  2. คิด 1 ดอลลาร์สหรัฐ= 44.227 บาท,
    ทองคำ 1 ทรอยเอานซ์=31.10 กรัม,
    ทองคำ 1 ทรอยเอานซ์ = 276.50 เหรียญสหรัฐ
  3. ทองคำแท่ง ๆ ละประมาณ 12.5 กิโลกรัม

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2546 วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี)


"...ชาติไทยของเราก็นับวันที่จะล่มจมลงไปโดยลำดับๆ ยิ่งทำให้วิตกวิจารณ์กันมากชึ้นๆ จึงได้ดิ้นรนเพื่อหาทางออกให้พี่น้องชาวไทยเราได้พ้นภัย อย่างน้อยก็ความอัตคัดขัดสน ถ้ามากกว่านี้ชาติไทยชองเรา จะจมได้ นี่ละวิตกวิจารณ์มาก กลัวจะล่มจม..."

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อมุ่งเน้นสร้างทางด้านจิตใจ ปลูกจิตสำนึก ให้คนไทยเกิดความรักชาติ หวงแหนปกป้องแผ่นดิน ทรัพยากรของชาติ ขจัดความลุ่มหลง ฟุ่มเฟือย มีหลักใจ มีคุณธรรม มีศีลธรรมในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม เข้มแข็ง อดทน และมีส่วนร่วมในการกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจได้

๒. เพื่อมุ่งเน้นทางด้านวัตถุในการรับบริจาค ข้าวของเงินทอง โดยรับบริจาคทองคำ เงินดอลล่าร์ เงินตราสกุลต่างๆ และเงินบาท นำเข้าท้องพระคลังหลวง เพื่อเป็นหลักประกันของประเทศชาติ

๓. เพื่อกอบกู้สถานภาพของประเทศไทย ที่ประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันให้ผ่านพ้นไปด้วยดี


ผลที่คาดว่าจะได้รับ


๑. นำทองคำ เงินดอลล่าร์ และเงินสกุลต่างๆ เข้าท้องพระคลังหลวง หรือปัจจุบันเรียก บัญชีฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นเงินทุนสำรอง เพื่อเป็นศักดิ์ศรี และหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ

๒. ประชาขนชาวไทยจะมีจิตสำนึก เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หวงแหนปกป้อง แผ่นดินไทย ทรัพยากรของชาติ เพื่อกอบกู้ดำรงเอกราชสืบไป

๓. ประชาชนชาวไทยจะได้มีความภาคภูมิใจ ในการมีส่วนร่วมกอบกู้สถานภาพของประเทศไทยที่ประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมตกต่ำ ในปัจจุบันให้ผ่านพ้นไปได้ดี
 
Page 1  2


หน้าแรก