Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน :: เพลงที่ 5 นิมิตบอกเหตุน่าอัศจรรย์++

                               เพลงประวัติหลวงตามหาบัว
                          ตอนที่ ๕ นิมิตบอกเหตุน่าอัศจรรย์
                                **********************
 พอสวดมนต์เสร็จแล้วคืนค่ำ ตั้งอธิษฐานวอนร่ำ ขอธรรมนำบอกสักนิด
หากดีหรือไม่ดีจงรู้โดยถ้วนถี่ ชั่วดีเห็นจากนิมิต จากนั้นภาวนาหรือหลับแล้วจงมา
ชี้นำอย่าหนีเบือนบิด อำนาจแห่งธรรมขอน้อมนำนิมิต
ให้รู้ได้ในจิต ในค่ำแห่งคืนนี้…
(ดนตรีรับนิดหน่อย)
 จนหมดหวังนั่งภาวนา ไม่มีนิมิตดังว่าผ่านมาช่วยบอกบ่งชี้
ครั้นยามหลับฝันไป ว่าเหาะเหินลอยขึ้นได้ ไปบนอากาศทันที
เหาะขึ้นชมพระนคร ที่ดูสวยล้ำอัมพร อำไพใหญ่ยิ่งทวี
สามรอบเหาะไปแล้ว ลงมาโดยดี
รู้สึกตัวตี ๔  พอดีตื่นจากความฝัน...
(ดนตรีรับนิดหน่อย)
 ใจให้แสนจะยินดี ปลื้มในนิมิตเหลือที่ อันมีน่าอัศจรรย์
คงสมปรารถนา ต่อไปในภายภาคหน้า ต้องพาสำเร็จสักวัน
พอฉันเช้าแล้วเข้าไป กราบเรียนลาพระผู้ใหญ่ ขอไปประพฤติธรรมนั่น
ท่านก็ปรานีและยินดีโดยพลัน แล้วเดินทางมุ่งมั่น หาครูอาจารย์แนะนำ
(ดนตรีรับพอควร)

   (พูด-๕)
 รวมเวลาที่ท่านศึกษาด้านปริยัติทั้งหมดที่กล่าวมานั้น นับได้ ๗ พรรษา พอดิบพอดี
                            **********************

Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.