Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงลูกกรุง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ ชุด เชิญชวนช่วยไทย /โดย รังสรรค์ กุลาสา, ธานินทร์ มั่นสนธิ์ :: จับความจน

                                            จับความจน
 
 ชักชวนเพื่อนไทย  ผู้ใฝ่ใจมุ่งธรรม  บุญน้อมนำ..ดั่งญาติธรรมพึ่งพา
  ถือเป็นเพื่อนร่วมชาติ  เหมือนดังญาติร่วมจิต  แสนสนิทหนักหนา
 เหมือนบุญนำพา  เป็นศิษย์หลวงตา  ถึงเวลาช่วยชาติ  ถึงแดนดินถิ่นใด
  ร่วมดวงใจโมทนา  น้อมดวงใจบูชา  อยู่ใต้ฟ้าเดียวกัน
 บุญ…….นั้นต้องทำ  ส่วนว่ากรรมร้ายปล่อยวาง  หมั่นสะสางโดยพลัน
  สิ่งที่ชาติมุ่งหมาย  ขอให้ประหยัดช่วยกัน  และยังต้องขยัน
  บทเรียนเฉือนใจ  ทุกวัน  เหมือนประหนึ่งสวรรค์  ชี้ทางนำให้
  หลวงตาท่านก่อตั้งกลุ่มพลังคนไทย ทั้งเงินทอง  สุกไสว  ดั่งถวายชีวัน
 ขจัดความ  ยากจน  ไม่บ่นแต่ทำ  คิด..ทุกเช้าค่ำ  แล้วทำช่วยกัน
ชาติ…จะหลุดพ้น  จากห้วงพันธะ  เห็น…แก่หลวงตา  สมัครสมาน
ปลุกจิตสำนึก  ตั้งแต่วันนี้  ช้า…หมู่ไพรีจะมาพล่าผลาญ
แม้มีเงินและทอง  ช่วยชาติได้พอประมาณ
ผลบุญ(ผล-ละ-บุญ)แห่งทาน ชาติหลุดพ้น คงเป็น….ไท

                         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.