Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงลูกกรุง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ ชุด เชิญชวนช่วยไทย /โดย รังสรรค์ กุลาสา, ธานินทร์ มั่นสนธิ์ :: หยาดศรัทธา

                                    หยาดศรัทธา
เนื้อ-รังสรรค์ กุลาสา

@  ศรัทธา  ผองไทยไหลหลั่ง  เหมือนดังสายธารไม่ขาด  กองทุนเพื่อช่วยค้ำจุนชาติ
       องค์หลวงตาบ้านตาด  เป็นเหมือนศูนย์รวมใจ
  ชื่น…ใดไหนมาเทียมเท่า เหมือนเราร่วมพลีทานให้ เงินทอง สละสิ่งของนอกกาย
ไทยแม้นยังช่วยไทย  ไม่ไกลที่ปรารถนา…..
   หลวงตาท่านหยุดหลุดพ้น  ห้วงวังวนพบธรรมเลอค่า  ตามรอยเบื้องบาทองค์ศาสดา
       เปี่ยมล้นความเมตตา   นำพาเพื่อชาติพ้นภัย
  บอกบุญถึงไทยทุกเหล่า  หวังเอาเพื่อชาติเป็นใหญ่  โรงทาน…ผ้าป่า  
จากการรวมใจ  เพราะเพื่อนไทย……….เราช่วยกัน
                                    Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.