Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ/โดย อ๊อด คีรีบูน, สุเทพ สิงหราช, หนู-พิตะวัน กุลาสา :: หลวงตามหาบัวกู้ชาติ (Modern)

                                        หลวงตามหาบัวกู้ชาติ

        อดีตเมื่อครั้งที่ชาติไทยกรุงศรีแตก    แผ่นดินไทยเสียให้พวกเขา
พระเจ้าตากสินรวมไพร่พลพี่น้องเรา      ต่อสู้เพื่อเอาไทยกลับคืน
ฝ่าชีวิตฝ่าตาย ฝ่าคมมีดกรีดแทง      พระเจ้าตากสินท่านยอมแลกด้วยชีวิต
ตั้งกอบทัพรวมไพร่พล ก่อกำลังสู้อีกหน  พระเจ้าตากสินท่านสู้ตายเพื่อชาติไทย

(ซ้ำ)  แต่ในวันนี้ลองหันมองไทยของเรา   ไม่ต่างกับคราวเสียกรุงศรี
อิสรภาพพี่น้องไทยต้องริบหรี่         ก็เราเป็นหนี้ต่างชาติเขา
ศึกในวันนี้ไม่มีพระเจ้าตากสินสู้นั้น   แต่ในวันนี้เรามีหลวงตา
ท่านเป็นพระบวชเรียน    สืบและสานต์พระศาสนา  
แต่ท่านมาๆ ช่วยชาติไทย..
...หลวงตามหาบัวๆ... หลวงตามหาบัวๆ...

    ช่วยกันพี่น้องทุกๆ คนร่วมน้ำใจ  ช่วยกันคงไว้ชาติไทยนี้
ร่วมกองธรรมะตามหลวงตาเถิดน้องพี่   ช่วยกันวันนี้ช่วยชาติไทย
อย่าให้ช้าเนิ่นนาน   ต้องร่วมแรงร่วมใจ  กอบและกู้ชาติไทยกลับคืนมา
แหล่งธรรมะร่มเย็น จะสืบสานต์ต่อมา  สืบต่อมาๆ กู้ชาติไทย
ร่วมพลังกันเถิดหนาเพื่อชาติไทย
....ช่วยกันพี่น้องไทย ช่วยกันกู้ชาติไทยๆ....
....หลวงตามหาบัว หลวงตามหาบัว.... (ซ้ำ)

......ช่วยกันพี่น้องไทย  ช่วยกันกู้ชาติไทย  ช่วยกันพี่น้องไทย ช่วยกันกู้ชาติไทย....

                                         ..................................


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.