Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ/โดย อ๊อด คีรีบูน, สุเทพ สิงหราช, หนู-พิตะวัน กุลาสา :: หลวงตาทำเพื่อใคร (Modern)

             หลวงตาทำเพื่อใคร

(...มาเถิดช่วยเมืองไทย รักเมืองไทยของเรา...)
....วันคืนที่ล่วงไป     เราทำอะไรอยู่
ไม่เคยจะย้อนดู         เวลาที่ผ่านไป
เราโตเติบขึ้นมา        แต่เล็กมาจนใหญ่
บุญคุณประเทศไทย  เคยชินเกินกว่าจะนึก
เรารู้ รู้ตามทีเข้าใจ    แต่ที่รู้ไม่เคยซึ้งลงไปในใจเราสักที...

....จนวันที่หลวงตา   มาช่วยประเทศไทย
เราจึงเริ่มซึ้งใจความหมายทุกอย่างนั้น
จีวรห่มหุ้มกาย         มุ่งไปเพื่อรับทาน
เอาธรรมไปสอนกัน  ทั่วทุกถิ่นแดนไทย
ตลอดเวลาท่านหนักและเหนื่อยเท่าไร
แต่ท่านยังทำ..ยังทำๆ เพื่อใคร..รู้หรือเปล่า?

....รอยบุญที่หลวงตา นำพาให้พวกเรา
พากันมารับเอา  รอยบุญ ณ ที่นี้
มันคือประเทศไทย แคว้นแดนกุศลมี
พากันเถิดน้องพี่  รักษาแผ่นดินไทย..คงไว้นิรันดร์
.....มาเถิดช่วยเมืองไทย รักเมืองไทยของเรา..ๆ.....

....จนวันที่หลวงตา  มาช่วยประเทศไทย
เราจึงเริ่มซึ้งใจความหมายทุกอย่างนั้น
จีวรห่มหุ้มกาย  มุ่งไปเพื่อรับทาน
เอาธรรมไปสอนกัน ทั่วทุกถิ่นแดนไทย
ตลอดเวลาท่านหนักและเหนื่อยเท่าไร
แต่ท่านยังทำ ยังทำๆ เพื่อใคร...ถ้าไม่ใช่เรา...
.....มาเถิดช่วยเมืองไทย รักเมืองไทยของเรา..ๆๆๆ...

               ............................


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.