Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงลูกทุ่ง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ ชุด ''ทอง'' /โดย รังสรรค์ กุลาสา, ธานินทร์ มั่นสนธิ์ :: เอาต้นผ้าป่ามาแจก

                                        เอาต้นผ้าป่ามาแจก

(สร้อย) *เอ้ามา มาละหว้า เอ้ามา มาละหว้า วันนี้ผมมาเอาต้นผ้าป่ามาแจก ใกล้ไกลไม่ได้แบ่งแยก  ใกล้ไกลไม่ได้แบ่งแยก   เอาบุญมาแจกรีบมารับไวๆ *
  เชิญชาวประชา ร่วมสร้างมหากุศล   ช่วยชาติก็เหมือนช่วยตนแล้วเราทุกคนก็คงภูมิใจ   มีน้อยเราก็ทำน้อยแม้นทำบ่อยๆ   เราก็พลอยอุ่นใจ บุพเพจกตปุญญตา บุพเพจกตปุญญตา บุญที่สร้างมาจะพาให้สุขสบาย ถ้าเปรียบทหาร พวกผมก็คือแนวหน้า ฝ่าคมศาสตราขันช่วยหลวงตาอาสาด้วยใจ มิจฉาทิฎฐิก็มี  เสียดสีว่าให้เจ็บอาย  คิดว่าสร้างบารมี  คิดว่าสร้างบารมี  ถ้ามารไม่มีบารมีบ่หลาย  (สร้อย*)

ทานบารมี บุญที่ ท่านสั่งสมมา  จนเป็นองค์พระศาสดาสร้างสมบุญญากว่าจะมีชัย 
 บำเพ็ญมาแสนกัปป์ล้านกัลป์  บารมีท่านจึงเต็มเปี่ยมได้ มหาเวสสันดรชาดก มหาเวสสันดรชาดก ยกมาสาทกพอเป็นเครื่องเตือนใจ ศรัทธามากมี ที่บริจาคทองคำ ประเสริฐเลิศล้ำหลวงตา  จะนำเข้าคลังหลวงไว้  ยังขาดอีกเกือบ 5 ตันเป็นทุนประกันช่วยอุ้มชาติไทย หลวงตาก็เข้มแข็งเด็ดขาด หลวงตาก็เข้มแข็งเด็ดขาด ทุมเทช่วยชาติไม่ห่วงชีวิตร่างกาย  (สร้อย*)


 


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.