Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต :: เพลงที่ 38 เหลือเพียงประวัติและปฏิปทาอันงดงาม

                        ประวัติหลวงปู่มั่น ตอนที่ ๓๘ 
ทำนอง : ดาวทอง
 
    หลวงปู่มั่นนิพพานไปแล้ว   บรรเจิดเพริดแพร้วผ่องแผ้วพ้นผ่าน     พ้นวัฏวนสงสารผ่านไกล
ไม่กลับมาวนหมุนเวียนเปลี่ยนแปร  เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย สิ้นสัสสตทิฏฐิปัจจัย  ตัวตนวุ่นวายที่เคยเวียนว่ายมา
สิ้นรูปเสียงเหลือเพียงประวัติ  อันเด่นชัดงดงามล้ำค่า  ควรน้อมมาบูชาเทิดทูน  ทั้งพระเมตตา
ทั้งพระปัญญา  ทั้งพระวิสุทธิคุณ  ยิ่งใหญ่ไพบูลย์แม้โลกหยุดหมุนไม่มีสิ้นสูญเหือดหาย
-ดนตรี-  แล้วเปลี่ยนเป็นทำนอง --แหล่

    คงเหลือไว้เพียงประวัติ  แนวทางปฏิบัติอันผ่องใส  ประพฤติพรหมจรรย์กล้าหาญชาญชัย
เทอดธรรมวินัยไว้เหนือชีวา  ใครถือพร้อมน้อมปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดเร่งไขว่คว้า  คงได้ชื่นชมสมอุรา
พ้นห้วงอวิชชาพบพระนิพพาน
จะเรียนรู้เลิศลอยร้อยประโยค    อีกพระไตรปิฎกแยกแตกฉาน    ก็เพียงความจำที่ชำนาญ  
อยู่ในใบลานเล่าขานกันไป  อันธรรมแท้ที่พระองค์ทรงตรัส  เกิดจากการปฏิบัติไม่ขาดหาย  อริยสัจสี่ที่ทรงบรรยาย ปฏิบัติตามไปจึงแจ้งอุรา
ดังหลวงปู่มั่นนั้นเป็นตัวอย่าง  ท่านวางแนวทางไว้ให้ศึกษา  ทั้งธุดงควัตรและปฏิปทา  อันงามสง่าเหนือยิ่งสิ่งใด
-ดนตรี-  แล้วเปลี่ยนเป็นทำนอง --แต่งเอง

    ท่านผู้ฟังทั้งหลายหญิงชายทั่วหล้า  ได้รู้เรื่องราวเป็นมาคงพาให้พอเข้าใจ  ส่วนอื่นนั้นที่ยังตกค้างมากมาย  มิได้มาร้องบรรยายตกหล่นไปอภัยเถิดหนา  หลายแง่หลายมุมมิได้กล่าวย้ำนำมา  ขาดหายเสียดายหนักหนา  ขอขมาอย่าเคืองรำคาญ
-ดนตรี-  แล้วเปลี่ยนเป็นทำนอง --แหล่
    ปัจฉิมบทจดเผดียงจำเรียงร้อย  ถึงกาลคล้อยทยอยคำร่ำขับขาน  จวบเอวังประวัติหลวงปู่บูรพาจารย์  ใคร่อธิษฐานพรอำนวยมาช่วยดล
ประนตน้อมพร้อมตั้งมโนนิ่ง  วอนไหว้วิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลิขิตผล  ชี้นำทางผู้ฟังประวัติพิพัทธ์มงคล
ดั่งกมลที่ปรารถนาเป็นอาจินต์
ขอบารมีหลวงปู่มั่นบันดาลโชค  ให้ผู้ฟังสิ้นวิปโยคดั่งใจถวิล  ได้บันไดทองคำล้ำเมฆินทร์  ไต่จากดินผ่านแดนดาวเข้านิมารดี
-ดนตรี-
    จงรุ่งโรจน์โชติช่วงดั่งดวงประทีป  อยู่ทวีปแดนใดไม่เสื่อมศรี  กุศลประสาทบุญประสิทธิ์นิรมิตชีวี  ทุกนาทีมีแต่โชคโยคโอฬาร
แม้นม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร  อย่าสิ้นสุดอริยทรัพย์ช่วยสืบสาน  ส่งถึงวิมานผ่านวิมุตติพบพระ-นิพพาน  ด้วยบารีหลวงปู่มั่นบันดาลดล
    ศิษย์ลูกหลานขอกรานกราบราบน้อมจิต  แทบเท้าปู่ผู้สำฤทธิ์ซึ่งมรรค-ผล  จนประจักษ์เจิดจ้าทั่วสากล ขอน้อมกมลนมัสการหลวงปู่มั่นบูรพาจารย์พระอรหันต์เจ้า เหนือเกล้าเหนือชีวิต เป็นนิจนิรันดร  เอย


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.