Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต :: เพลงที่ 35 พระอาจารย์มั่นเริ่มป่วย

     ประวัติหลวงปู่มั่น ตอนที่ ๓๕ 
ทำนอง : แขกเชิญเจ้า

    อยู่หนองผือนาใน เหมือนเป็นร่มไทรเย็นใจพระเณรและโยมมากมี
-ดนตรี-
พอล่วงพรรษาที่สี่ ขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนสี่สองสี่เก้าสอง
ขันธ์และธาตุครองเริ่มจะหมองพลันพระอาจารย์มั่นป่วยลง
-ดนตรี-
พระและเณรต่างพะวง          -ดนตรี- จิตเคยมั่นคง           -ดนตรี-
ต่างองค์ต่างมีกังวล               -ดนตรี- ด้วยคิดห่วงใยอยู่ในกมลกระวนกระวาย
ห่วงใยในพระอาจารย์           -ดนตรี- เริ่มเจ็บป่วยโดยทั่วไปมีไข้และไอรุมเข้าผสมกัน
ต่อมาอาการนับวันทรงกับทรุดเรื่อยไป ท่านบอกทันทีไม่มียาใด
จะมารักษาได้เลย

-ดนตรี-
ต่อให้หมอเทวดา ชั้นพรหมชั้นฟ้าลงมารักษามิได้หรอกเอย
-ดนตรี-
ท่านเคยเตือนเอื้อนเอ่ย    ให้รู้เลยล่วงหน้ามาตั้งสามปี      น่าจะรู้ดีนี่ก็ถึงวัน   อีกไม่นานนับแต่นี้
-ดนตรี-
ที่ป่วยนี่ครั้งสุดท้าย    -ดนตรี-              ไม่มีวันหาย      -ดนตรี-
อย่าไปอาลัยกับมัน     -ดนตรี-              เป็นวัฏจักรที่เขาทำงานในกายพลัน       เรื่อยไปทั้งวันและคืน
-ดนตรี-
ยาไม่มีผลอันใด            นอกจากไฟที่ได้มาจากฟืน          เข้าสนิทกลมกลืน
คือฟืนไฟนั่นแหละเป็นของแน่           ท่านพูดกล่าวเตือนไม่มีเชือนแช
ไม่มีผันแปรเป็นอื่น
-ดนตรี-

                               -พูด-  บรรยาย ประวัติหลวงปู่มั่น ตอนที่ ๓๕
    ท่านมิได้สนใจกับหยูกยาอะไรเลย นอกจากแสดงอาการเป็นความรำคาญเวลามีผู้นำยาเข้าไปถวายให้ฉัน โดยบอกว่า 
อ.มั่น: ไข้นี้มันเป็นไข้ของคนแก่ ซึ่งหมดความสืบต่อใดๆ อีกแล้ว ไม่ว่ายาขนานใดมาใส่จะไม่มีวันหาย มีเพียงลมหายใจที่รอวันตายอยู่เท่านั้น เช่นเดียวกับไม้ที่ตายยืนต้น แม้จะรดน้ำพรวนดินให้ฟื้นเพื่อผลิดอกออกใบ ก็ไม่มีทางเป็นไปได้ รออยู่พอถึงวันโค่นล้มลงจมดินของมันเท่านั้น ไข้ที่เริ่มเป็นอยู่เวลานี้ก็เป็นไข้ประเภทนั้นนั่นแล ฉะนั้น จึงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอว่า อย่าพากันนอนใจ รีบเร่งทางความเพียรขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่ ติดขัดอะไรจะได้ช่วยแก้ไขให้ทันกับเหตุการณ์ ผมจะอยู่กับหมู่เพื่อนไปอีกไม่นาน จะจากไปตามกฎของอนิจจังที่เดินตามสังขารอยู่ทุกเวลาไม่ลดละ อย่างไรก็ไม่เกิน ๓ ปี นี่เป็นคำที่เคยเตือนล่วงหน้ามาได้ ๓ ปีเข้านี้แล้ว  จะพูดให้เคลื่อนจากที่แน่ใจอยู่แล้วนี้ไปไม่ได้ งานของวัฏจักรที่ทำบนร่างกายจิตใจของคนและสัตว์ เขาทำของเขาอยู่ทุกเวลานาที นี้ก็เป็นงานครั้งสุดท้ายของเขาที่ทำอยู่บนร่างกายผม ซึ่งจะเสร็จสิ้นไปภายในไม่กี่เดือนนี้ จะให้เขาเปลี่ยนแปลงงานเขาอย่างไรได้ดังนี้  ยาไม่เป็นประโยชน์กับไข้ของผมในครั้งนี้ มีแต่ฟืนเท่านั้นจะเข้ากันได้สนิท
    แม้ท่านจะได้รับความลำบากทางขันธ์ เพราะโรคภัยเบียดเบียนจนสุขภาพทรุดลงเป็นลำดับก็ตาม แต่การบิณฑบาต ฉันในบาตร และฉันมื้อเดียวที่เคยดำเนินมา ท่านก็ยังอุตส่าห์ประคองของท่านไปไม่ยอมลดละปล่อยวาง เมื่อไม่สามารถไปสุดสายบิณฑบาตได้ ท่านก็พยายามไปเพียงครึ่งหมู่บ้าน  ต่อมาญาติโยมและพระอาจารย์ทั้งหลายเห็นท่านลำบากมาก จึงขออาราธนานิมนต์ท่านไปแค่ประตูวัดแล้วกลับ  จนไปไม่ไหวจริงๆ ท่านยังขอบิณฑบาตบนศาลาโรงฉัน และฉันมื้อเดียวตามเดิม เราคนดีต้องอนุโลมตามความประสงค์ท่านทุกระยะไป ด้วยความอัศจรรย์ในความอดทนของนักปราชญ์ชาติอาชาไนย
    อาการท่านรู้สึกหนักเข้าไปทุกวัน ท่านจึงประชุมเตือนบรรดาศิษย์ให้ทราบ
อ.มั่น: ผมน่ะต้องตายแน่นอนในคราวนี้ดังที่เคยพูดไว้แล้วหลายครั้ง แต่การตายของผมเป็นเรื่องใหญ่ของสัตว์และประชาชนทั่วๆ ไปอยู่มาก    ถ้าผมตายที่นี่จะเป็นการกระเทือนและทำลายชีวิตสัตว์ไม่น้อยเลย สำหรับผมตายเพียงคนเดียว แต่สัตว์ที่จะพลอยตายเพราะผมเป็นเหตุนั้นมีจำนวนมากมาย เพราะคนจะมามาก ทั้งที่นี่ไม่มีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน  อย่างไรขอให้นำผมออกไปตายที่สกลนคร เพราะที่นั้นเขามีตลาดอยู่แล้ว คงไม่กระเทือนชีวิตของสัตว์มากเหมือนที่นี่ ฉะนั้น จึงขอให้รีบจัดการให้ผมได้ออกไปทันกับเวลาที่ยังควรอยู่ในระยะนี้ เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ที่รอตายตามผมอยู่เป็นจำนวนมาก ให้เขาได้มีความปลอดภัยในชีวิตของเขาโดยทั่วกัน
    และแล้ววันที่กลายเป็นวันมหาเศร้าโศกโลกหวั่นไหว เพราะความวิโยคพลัดพรากจากสิ่งที่รักเคารพเลื่อมใส ก็ได้ระบาดขึ้นแก่ชาวบ้านชาววัดอย่างสุดจะอดกลั้นไว้ได้นั้น คือวันที่ประชาชนญาติโยมและพระสงฆ์จำนวนมากเตรียมแคร่มารอรับท่านอาจารย์มั่นที่บันไดกุฎี  เพื่อหามท่านออกจากวัดหนองผือ  ไปสู่สกลนคร
 


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.