Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต :: เพลงที่ 5 ออกธุดงค์เร่งภาวนา

                               ประวัติหลวงปู่มั่น ตอนที่ ๕
ทำนอง : เสภา –เห้อเออ ….

    เมื่อออกพรรษาลาอารามเจ้าอาวาส แรมนิราศมุ่งไปในไพรสณฑ์
แสวงวิเวกหวังวิมุตติแดนหลุดพ้น สู้ลำบนทนลำบากภัยมากมี
ธุดงค์เดินเผชิญไปไม่เคยขลาด ตามรอยบาทปราชญ์เหนือแผ่นดินพระชินสีห์
นครพนม-สกลนคร-อุดรธานี หนองคาย-เลย-หล่มสัก มีป่ามากมาย
ทั้งหลวงพระบาง-เวียงจันทร์ ย่านท่าแขก ขยับขยายย้ายแยกแปลกหลากหลาย
ทั้งขุนเขาเนาพนาป่าเรียงราย เห็นเสือช้างค่างวัวควายไปทั่วแดน
-ดนตรี    -  แล้วเปลี่ยนเป็นทำนอง --สองไม้

    อยู่ที่ไหนภาวนาไม่ลาลด ถ้ำ-ป่ากว้าง-หว่างบรรพตกำหนดแผน
ไม่อ่อนข้อย่อหย่อนไม่คลอนแคลน ใจเป็นแกนสติตั้งคอยติดตาม
จะหนาวร้อนเพียงใดไม่เคยหวั่น เสือช้างร้องคะนองลั่นไม่เคยขาม
ชีพถวายใจสู้บูชาธรรม หวังชัยนำข้ามห้วงแห่งวัฏวน
พอเช้ามาครองผ้าออกบิณฑบาต สำรวมกายไม่ประมาทขาดเหตุผล
มีสติประคองไว้ในใจตน รูป-เสียง-กลิ่น-รส ปนคอยระวัง
ก่อนฉันอาหารหวานคาวเคล้าในบาตร ต้องไม่ขาดพิจารณาทั้งหน้าหลัง
ปฏิสังขาโยนิโสปิณฑปาตัง เพื่อหยุดยั้งความอร่อยถอยจากใจ
-ดนตรี-

    เสร็จภัตกิจแห่งสมณเพศ ก็เพียรเฝ้าเผากิเลสให้เหือดหาย
แต่งานนี้ยากเย็นดูเข็ญใจ เผลอไม่ได้มันจ้องเอาไฟมาเผาเรา
แต่ใจท่านมั่นคงไม่หลงกิเลส คอยสังเกต-กดรำงับไม่อับเฉา
สมาธิภาวนาพาบรรเทา เดินจงกรม-อบรมเชาวน์เฝ้าไตร่ตรอง
จนกิเลสหลุดหายไปทีละนิด เห็นดวงจิตโดดเด่นไม่เป็นสอง
แต่ผาดโผนอยู่ไม่น้อยคอยประคอง อันใดตกบกพร่องต้องขัดเกลา
ออกธุดงค์แรกเริ่มแต่เดิมนั่น ไปด้วยกันกับท่านพระอาจารย์เสาร์
เคยจำพรรษาอยู่ด้วยกันนั้นบางคราว ทั้งสองเฝ้าเคารพธรรมที่พร่ำเพียร
แม้ภายหลังแยกย้ายไปคนละทิศ ทว่าจิตเคารพธรรมกันไม่เคยเปลี่ยน
ต่างมุ่งหมายทลายกิเลสเหตุข้องเวียน ที่ข้องเวียนให้เตียนโล่งปลงจากใจ
แม้ชีวันจะบรรลัยไม่อาทรเลย
-ดนตรี-

                               -พูด-  บรรยาย ประวัติหลวงปู่มั่นตอนที่ ๕
    เวลาออกไปเที่ยวธุดงค์ในที่ต่างๆ ในระยะต้นวัยนั้น ท่านมักจะไปกับท่านพระอาจารย์เสาร์ผู้เป็นบุพพาจารย์เสมอ ท่านพระอาจารย์ทั้งสององค์นี้ท่านมีความเคารพในคุณธรรมของกันและกันอย่างมาก แม้ความรู้ภายในจะมีแตกต่างกันบ้างตามนิสัย แต่ชอบไปด้วยกัน อยู่ด้วยกัน ทั้งในและนอกพรรษา จิตของท่านพระอาจารย์เสาร์เป็นไปอย่างเรียบๆ สงบเย็นโดยสม่ำเสมอ นับแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งปฏิปทาของท่าน ไม่ค่อยล่อแหลมต่ออันตรายและไม่ค่อยมีอุบายต่างๆ และความรู้แปลกๆ เหมือนจิตของท่านพระอาจารย์มั่น เพราะฉะนั้นเวลาเกิดข้อข้องใจติดขัดขึ้นมาในจิต ท่านพระอาจารย์มั่นไปกราบเรียนถามท่าน ท่านพระอาจารย์เสาร์ก็ตอบว่า
อ.เสาร์:  ผมไม่เคยเป็นอย่างท่าน เพราะจิตท่านเป็นจิตที่โลดโผนมาก รู้อะไรขึ้นมาแต่ละครั้งมันไม่พอดีเลย เดี๋ยวจะเหาะขึ้นฟ้าบ้าง เดี๋ยวจะดำดินไปใต้พื้นพิภพบ้าง เดี๋ยวจะดำน้ำลงไปใต้มหาสมุทรบ้าง เดี๋ยวจะโดดขึ้นไปเดินจงกรมอยู่บนอากาศบ้าง ใครจะไปตามแก้ทัน ขอให้ท่านใช้ความพิจารณาและค่อยดำเนินไปอย่างนั้นแหละ
แล้วท่านก็ไม่ได้ให้อุบายอะไรอีกพอเป็นหลักยึดเลย ตัวเองต้องมาแก้ตัวเอง ซึ่งกว่าจะผ่านไปได้แต่ละครั้งแทบเอาตัวไม่รอดก็มี
 


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.