Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต :: เพลงที่ 1 กราบคารวะน้อมเล่าประวัติ

                             ประวัติหลวงปู่มั่น ตอนที่ ๑ 
ทำนอง : แต่งเอง
บทเพลง : โดย เพลิน  พรหมแดน

     น้อมกายยอกรลงราบกราบกราน นบอภิวันท์หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต
พระบูรพาอาจาริโย นอบน้อมมโนเทิดวันทาบูชายิ่งล้ำ
อ่านดูข้อวัตรประวัติผ่านมา แล้วยิ่งศรัทธาล้นใจจนเกินไขคำ
ฝังใจไม่ลืมปลาบปลื้มดื่มด่ำ เหมือนได้ฟังธรรมสมัยไกลสุดแห่งพุทธกาล
ลูกขอนำประวัติมาร้องใส่ถ้อยทำนองเปล่งเป็นเพลงบรรเลงขับขาน เป็นเครื่องเตือนใจแก่คนชนชั้นลูกหลาน ให้ประจักษ์ในมรรคผลนิพพาน อันอัศจรรย์ที่หลวงปู่มั่นบำเพ็ญเพียรมา
-ดนตรี-  แล้วเปลี่ยนเป็นทำนอง --แหล่

    สำรวมกายลงนั่งเบญจางคประดิษฐ์ พร้อมน้อมนำจิตเชิดชูบูชา
หลวงปู่ผู้ทรงธรรมตามองค์พระสัมมา พระศาสดาพระสรรเพชญ์โพธิญาณ
กราบคารวะสักการะหลวงปู่ ผู้เปรื่องปราชญ์ฉลาดรู้เลิศล้ำกรรมฐาน
เป็นผู้ทรงตนในมรรคผลนิพพาน แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แจ้งใจ
ลูกขอน้อมพร้อมคำกล่าว ประวัติเรื่องราวออกมาขานไข
เพื่อเทิดทูนธรรมอันอำไพ ที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญเพียรมา
เป็นเครื่องยืนยันอันล้ำเลิศ สุดแสนประเสริฐในไตรสิกขา
ผู้ใดเห็นธรรมย่อมเห็นพระศาสดา ถ้าพากเพียรแก่กล้าตามธรรมวินัย
พระอรหันต์จะไม่ว่างจากโลก มหาศิวโมกข์จะไม่ห่างจางหาย
ดังคำดำรัสพระผู้ทรงชัย ที่ทรงตรัสไว้แก่พระอานนท์
-ดนตรี-

    ขอนำเข้าเล่าเรื่องหลวงปู่มั่น ให้ทุกท่านได้ฟังเพื่อยังกุศล
น้อมฟังไว้เถิดหนาโอ้สาธุชน จะเกิดมหามงคลล้นมากมี
หลวงปู่มั่นท่านเกิดบ้านคำบง ดังประวัติจัดนำลงช่วยบ่งชี้
อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรคนหัวปีของนางจันทร์
บิดาท่านนั้นชื่อว่าคำด้วง จำใส่ทรวงแน่วแน่ไม่แปรผัน
นามสกุลแก่นแก้วจงรู้กัน มีหลักฐานยืนยันไม่ผันแปร
วันที่ ๒๐ มกราลืมตาดูโลก ๒๔๑๓ ตามกาลโยคเวียนตามกระแส
วันพฤหัสเดือนยี่ปีมะแม พี่น้องรวมร่วมดวงแดนั้น ๙ คน
ท่านเข้มแข็งยิ่งล้ำประจำนิสัย เฉลียวฉลาดว่องไวไม่สับสน
ร่างเล็กผิวขาวแดงแกร่งในตน เรียบร้อยและอดทนเป็นคนดี
-ดนตรี-

    อายุ ๑๕ บรรพชาเป็นสามเณร สำนักคำบงไม่เบี่ยงเบนร่มเย็นสุขี
เรียนธรรมะสูตรต่างๆ ตามคัมภีร์ รู้รวดเร็วเพราะมีความตั้งใจ
พอบรรพชามาได้เพียง ๒ ปี จำใจจรจากกุฎีที่เคยอาศัย
บิดามาขอร้องต้องสึกไป ทั้งที่ใจมิอยากสึกนึกคำนึง
สึกแต่กายส่วนใจไม่อยากสึก ยังคงนึกเสียดายใฝ่ใจถึง
เพศพรหมจรรย์บรรพชิตยังติดตรึง ให้คะนึงแย้มเยือนไม่เลือนลา
พออายุ ๒๒ เฝ้าตรองตรึก ศรัทธาอวลหวนผนึกแน่นหนักหนา
เข้ากราบเท้าทั้งบิดรและมารดา ขอบวชตามศรัทธาที่เต็มทรวง
ทั้งสองท่านปรานียินดียิ่ง ช่วยจัดการทุกสิ่งจนลุล่วง
ทั้งอัฐบริขารการทั้งปวง ไม่เกาะเกี่ยวเหนี่ยวหน่วงให้ทรวงพะวง
-ดนตรี-

     ๑๒ มิถุนายน ๒๔๓๖ บุญแผ่ปกอกปลื้มไม่ลืมหลง
เอสาหังดังตั้งเจตสำเร็จลง ครองผ้ากาสาวพัสตร์ตรงทรงศีลา
บวชที่วัดศรีทองในเมืองอุบล มอบกายถวายตนสืบศาสนา
ท่านพระอริยกวีเป็นอุปัชฌาย์ ท่านพระครูสีทาเป็นพระกรรมวาจาจารย์
ท่านพระครูประจักษ์อุบลคุณ อีกองค์หนึ่งซึ่งเกื้อกูลหนุนประสาน
รับเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายานามท่าน ภูริทัตโต
-ดนตรี-
 


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.