รวมเหล่าศิลปิน ชุด "ฝากไว้เป็นคติแก่โลก"
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 หลวงตามหาบัว -- มนต์สิทธิ์ คำสร้อย
2 ฝากไว้เป็นคติแก่โลก -- เพลิน,มนต์สิทธิ์,เอกชัย,รุ่ง
3 เชื่อพระพุทธเจ้าเถิด -- นรีกระจ่าง คันธมาศ
4 หยดน้ำบนใบบัว -- เพลิน พรหมแดน
5 หลักธรรม-หลักความจริง -- ศิรินทรา นิยากร
6 ราตรีแห่งมรรคผล -- รุ่ง สุริยา
7 เตรียมให้พร้อม -- อรวี สัจจานนท์

บทเพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 เพลงที่ 1 กราบคารวะน้อมเล่าประวัติ เพลิน พรหมแดน
2 เพลงที่ 2 เกิดสุบินนิมิต เพลิน พรหมแดน
3 เพลงที่ 3 เกิดสมาธินิมิต เพลิน พรหมแดน
4 เพลงที่ 4 วิธีนี้ถูกต้องแน่นอนแล้ว ไม่สงสัย เพลิน พรหมแดน
5 เพลงที่ 5 ออกธุดงค์เร่งภาวนา เพลิน พรหมแดน
6 เพลงที่ 6 ฝึกจิตดวงที่ผาดโผน เพลิน พรหมแดน
7 เพลงที่ 7 สู่ถ้ำสาริกา เพลิน พรหมแดน
8 เพลงที่ 8 ธรรมโอสถ เพลิน พรหมแดน
9 เพลงที่ 9 เทวดามิจฉาทิฏฐิกลับใจ เพลิน พรหมแดน
10 เพลงที่ 10 รุกขเทพขอถือไตรสรณคมน์ เพลิน พรหมแดน
11 เพลงที่ 11 อุทาหรณ์สอนใจเรื่องของขรัวตา เพลิน พรหมแดน
12 เพลงที่ 12 พระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ฟัง เพลิน พรหมแดน
13 เพลงที่ 13 จำใจลาจากถ้ำสาริกา เพลิน พรหมแดน
14 เพลงที่ 14 กลับสู่แดนอีสาน เพลิน พรหมแดน
15 เพลงที่ 15 ข้อวัตรปฏิปทาที่พาดำเนิน เพลิน พรหมแดน
16 เพลงที่ 16 เมตตาทั่วสรรพสัตว์ เพลิน พรหมแดน
17 เพลงที่ 17 บวชโยมมารดา เพลิน พรหมแดน
18 เพลงที่ 18 จาริกสู่ภาคเหนือ เพลิน พรหมแดน
19 เพลงที่ 19 เข้าสนามรบขั้นสุดท้าย เพลิน พรหมแดน
20 เพลงที่ 20 ทำลายจอมกษัตริย์วัฏจักรอวิชชา เพลิน พรหมแดน
21 เพลงที่ 21 โปรดบาทบริจาริกา เพลิน พรหมแดน
22 เพลงที่ 22 พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์เสด็จมาอนุโมทนา เพลิน พรหมแดน
23 เพลงที่ 23 ถูกกล่าวหาว่าเป็นเสือเย็น เพลิน พรหมแดน
24 เพลงที่ 24 ''พุทโธ'' หาย เพลิน พรหมแดน
25 เพลงที่ 25 ความอัศจรรย์แห่ง ''พุทโธ'' เพลิน พรหมแดน
26 เพลงที่ 26 ลาจากหมู่บ้านชาวเขา เพลิน พรหมแดน
27 เพลงที่ 27 ผจญพญาช้าง เพลิน พรหมแดน
28 เพลงที่ 28 เทศน์สั่งสอนวิญญาณสามเณรและพี่สาว เพลิน พรหมแดน
29 เพลงที่ 29 โรคกรรมเก่า เพลิน พรหมแดน
30 เพลงที่ 30 เจ้าคุณธรรมเจดีย์นิมนต์กลับสู่อิสาน เพลิน พรหมแดน
31 เพลงที่ 31 ตอบปัญหาญาติโยม เพลิน พรหมแดน
32 เพลงที่ 32 อบรมพระ-เณรที่หนองผือนาใน เพลิน พรหมแดน
33 เพลงที่ 33 อุบายทรมานศิษย์ดื้อ เพลิน พรหมแดน
34 เพลงที่ 34 รอยพญานาค เพลิน พรหมแดน
35 เพลงที่ 35 พระอาจารย์มั่นเริ่มป่วย เพลิน พรหมแดน
36 เพลงที่ 36 ลาวัฏวนเป็นครั้งสุดท้าย เพลิน พรหมแดน
37 เพลงที่ 37 วันมหาวิปโยค เพลิน พรหมแดน
38 เพลงที่ 38 เหลือเพียงประวัติและปฏิปทาอันงดงาม เพลิน พรหมแดน

< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next > >

 


หน้าแรก