บทเพลงประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 เพลงที่ 1 กราบเท้าขอเล่าประวัติหลวงตามหาบัว++ เพลิน พรหมแดน
2 เพลงที่ 3 สงสัยมรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่++ เพลิน พรหมแดน
3 เพลงที่ 2 บวชแล้วเล่าเรียนปริยัติ++ เพลิน พรหมแดน
4 เพลงที่ 4 เลิกเรียนออกธุดงค์ปฏิบัติกรรมฐาน++ เพลิน พรหมแดน
5 เพลงที่ 5 นิมิตบอกเหตุน่าอัศจรรย์++ เพลิน พรหมแดน
6 เพลงที่ 6 เสาะหาครูบาอาจารย์ เพลิน พรหมแดน
7 เพลงที่ 7 ได้พบและศึกษาอยู่กับพระอาจารย์มั่น เพลิน พรหมแดน
8 เพลงที่ 8 นิมิตบอกการปฏิบัติลำบากแต่สำเร็จ เพลิน พรหมแดน
9 เพลงที่ 9 กิเลสไม่ตายเราก็จะขอยอมตาย เพลิน พรหมแดน
10 เพลงที่ 10 เหตุที่กรรมฐานติดครูบาอาจารย์ เพลิน พรหมแดน
11 เพลงที่ 11 ปฏิบัติแบบอุกฤษฎ์ นั่งตลอดทั้งคืน เพลิน พรหมแดน
12 เพลงที่ 12 ''ธรรม''ย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม เพลิน พรหมแดน
13 เพลงที่ 13 ติดสมาธิ เพลิน พรหมแดน
14 เพลงที่ 14 เดินทางปัญญา เพลิน พรหมแดน
15 เพลงที่ 15 พระอาจารย์มั่นล้มป่วยลง เพลิน พรหมแดน
16 เพลงที่ 16 พระอาจารย์มั่นจากไป เพลิน พรหมแดน
17 เพลงที่ 17 ยิ่งภาวนายิ่งเกิดความอัศจรรย์ เพลิน พรหมแดน
18 เพลงที่ 18 ผจญโรคเจ็บขัดในหัวอก เพลิน พรหมแดน
19 เพลงที่ 19 เผาศพกิเลสทั้งมวล ถึงวิมุตติสุดงาม เพลิน พรหมแดน
20 เพลงที่ 20 ปลงธรรมสังเวช เพลิน พรหมแดน
21 เพลงที่ 21 รำลึกถึงพระคุณแม่ เพลิน พรหมแดน
22 เพลงที่ 22 สร้างวัดป่าบ้านตาด เพลิน พรหมแดน
23 เพลงที่ 23 นี่คือประวัติแต่เพียงสังเขปที่เก็บมา เพลิน พรหมแดน

บทเพลงภาคอีสาน ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ/โดย ศิลปินแห่งชาติหมอลำเคน ดาเหลา และคณะ
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 ลำล่องช่วยชาติ -- หมอลำเคน ดาเหลา
2 ลำล่องช่วยชาติ -- หมอลำบุญเพ็ญ ดาเหลา

บทเพลงภาคเหนือ ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ/โดย แม่บัวซอน และคณะ
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 เพลงพื้นเมืองเชียงใหม่ ตอน 4 -- ศิลปินแห่งชาติ แม่บัวซอน และคณะ
2 เพลงพื้นเมืองเชียงใหม่ ตอน 3 -- ศิลปินแห่งชาติ แม่บัวซอน และคณะ
3 เพลงพื้นเมืองเชียงใหม่ ตอน 2 -- ศิลปินแห่งชาติ แม่บัวซอน และคณะ
4 เพลงพื้นเมืองเชียงใหม่ - กล่าวที่มา -- ศิลปินแห่งชาติ แม่บัวซอน และคณะ
5 เพลงพื้นเมืองเชียงใหม่ ตอน ๑ -- ศิลปินแห่งชาติ แม่บัวซอน และคณะ
6 เพลงภาคเหนือเชิญช่วยชาติ -- ศิลปินแห่งชาติ แม่บัวซอน และคณะ

บทเพลงลูกทุ่ง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ ชุด ''ซึ้งใจหลวงตา'' /โดย ตชด.24 อุดรธานี, ธานินทร์ มั่นสนธิ์
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 ฝากตนพึ่งบุญหลวงตา จ.ส.ต.จินดา วิชาธรรม
2 ธรรมสุนทร อำพล ภูไท
3 หลวงตาพาไทยไว้ลาย อ๋อง สุขสม
4 ชาติร่มเย็นเช่นธรรมะ -- จ.ส.ต.จินดา วิชาธรรม
5 ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ -- ส.ต.ท.อภัย ภูมิคอนสาร
6 วอนช่วยหลวงตา นิภา ทุ่งฝน
7 เลื่อมใสน้ำใจจากหลวงตาบัว -- ส.ต.ท.อภัย ภูมิคอนสาร
8 จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง -- อร่ามศรี วิชาธรรม
9 ซึ้งใจชาวไทย จ.ส.ต.จินดา วิชาธรรม
10 ซึ้งใจหลวงตา -- ส.ต.ต.ปรีชา เนื่องทะบาล
11 หลวงตากู้ชาติ เมืองไพร ไชยกมล
12 หลวงตากู้ชาติ นิภา ทุ่งฝน
13 มาช่วยชาติดีกว่า -- จ.ส.ต.จินดา วิชาธรรม
14 หลวงตาจะไถ่ถอนเมืองไทย เมืองไพร ไชยกมล

< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next > >

 


หน้าแรก