บทเพลงลูกกรุง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ ชุด เชิญชวนช่วยไทย /โดย รังสรรค์ กุลาสา, ธานินทร์ มั่นสนธิ์
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 เทิดทูนพ่อหลวง++(problem) วิชัย เสริมศิลป์

บทเพลงกันตรึม ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ/โดย คณะน้ำผึ้ง ลูกสุรินทร์
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 บอกกล่าวให้รู้ -- น้ำผึ้ง ลูกสุรินทร์
2 ผูกจิตพี่น้องไทย -- น้ำผึ้ง ลูกสุรินทร์
3 จนหรือรวยต่างช่วยกัน -- น้ำผึ้ง ลูกสุรินทร์

บทเพลงลูกทุ่งชุดเด็ก ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ ''เงิน 1 บาทก็ช่วยชาติได้'' /โดย รังสรรค์ กุลาสา, ธานินทร์ มั่นสนธิ์
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 สงสัยในปฏิปทา -- ด.ช.ธนพล มั่นสินธิ์
2 ชักธงพระธรรมนำหน้า ด.ช.ปิติภพ ชักโยง (เสก)
3 เงิน ๑ บาทก็ช่วยชาติได้ (สปอต) -- เด็กน้อย
4 ฝากตนพึ่งบุญหลวงตา ด.ช.ปิติภพ ชักโยง (เสก)
5 หนุ่มเสกรำพัน ด.ช.ปิติภพ ชักโยง (เสก)
6 หลวงตาโปรดสัตว์ ด.ญ.มาริษา มิลทร
7 วอนช่วยหลวงตา ด.ญ.มาริษา มิลทร
8 กระปุกออมสิน -- ด.ช.ธนพล มั่นสินธิ์
9 ชักธงพระธรรมนำหน้า ด.ช.สืบสาย กุลาสา (เสือ)
10 หลวงตาจะไถ่ถอนเมืองไทย ด.ช.ปิติภพ ชักโยง (เสก)
11 รำวงช่วยชาติ -- เมืองไพร ไชยกมล
12 รำวงช่วยชาติ -- ขับร้องหมู่

บทเพลง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ/โดย ศิรินทรา นิยากร, ธนิศ ศรีกลิ่นดี-ขลุ่ย, ชลธี ธารทอง-แต่ง
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 บรรเลงเพลงทุกข์ของแผ่นดิน (อ.ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี-ขลุ่ย, ชลธี ธารทอง-แต่ง) -- อ.ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี-ขลุ่ย, ชลธี ธารทอง-แต่ง
2 ทุกข์ของแผ่นดิน -- ศิรินทรา นิยากร

บทเพลง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ/โดย ขวัญจิต ศรีประจันต์,ชินกร ไกรลาศ
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 เศรษฐกิจไทย...IMF -- ศิลปินแห่งชาติ ชินกร ไกรลาศ
2 ผลแห่งกรรม -- ศิลปินแห่งชาติ ชินกร ไกรลาศ
3 แหล่อีแซว เตือนชาวไทย -- ศิลปินแห่งชาติ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์
4 เศรษฐกิจไทย -- ศิลปินแห่งชาติ ชินกร ไกรลาศ
5 แหล่วิธีการช่วยชาติ -- ศิลปินแห่งชาติ ชินกร ไกรลาศ

บทเพลง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ/โดย คณะลุงหนวด (พี.เอส.ซาวด์)
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 ลำเดินเชิญบุญ -- อำพล ภูไท
2 ลำเพลินเอิ้นทำบุญ -- รุ่งฟ้า กุลาชัย
3 ลำซิ่งอิงธรรม -- รุ่งฟ้า กุลาชัย
4 ลำเดินเชิญบริจาค -- สัจจา ประกาศิต
5 ลำเดินบุญหนุนพา -- อำพล ภูไท
6 ลำเดินช่วยชาติ -- สัจจา ประกาศิต
7 ลำเดินช่วยเศรษฐกิจ -- ฉันทนา อุมาพร
8 แหล่แผ่กุศล -- รุ่งฟ้า กุลาชัย
9 ลำยาวผ้าป่าดอลลาร์ทองคำ -- อำพล ภูไท
10 ลำยาวพุทธประวัติ -- กุ้งพล่า กุลาดำ
11 สาธุการโครงการช่วยชาติ -- ลุงหนวด P.S.ซาวด์
12 ธรรมนำไทย -- อำพล ภูไท
13 ลำคอนสวรรค์ปันกุศล -- ฉันทนา อุมาพร

บทเพลง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ/โดย คณะคุณเพลิน พรหมแดน
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 มหากฐินสามัคคี ปี 2546 -- เพลิน พรหมแดน
2 รำลึกงานบูชาคุณแผ่นดินไทย ตอนที่ ๑ (๒๑ เมษายน ๒๕๔๔ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง) -- เพลิน พรหมแดน
3 พูดนำ-เพลงบุญกฐินปี 2545 -- เพลิน พรหมแดน
4 เพลงบุญกฐินปี 2545 -- เพลิน พรหมแดน
5 เพลงสปอตงานบูชาคุณแผ่นดินไทย 21 เม.ย. 2544 -- เพลิน พรหมแดน
6 เพลงสปอตกฐินปี 2543 -- เพลิน พรหมแดน
7 แหล่หลวงตามหาบัวอุทิศตัวช่วยชาติ เพลิน พรหมแดน
8 ทำบุญกับพระอรหันต์ -- เพลิน พรหมแดน
9 บุญทอดผ้าป่าช่วยชาติมหากุศล -- เพลิน พรหมแดน

< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next > >

 


หน้าแรก