<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนตุลาคม 2541
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
6 ต.ค. 2541 07:00 วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ท่านอาจารย์แบน ธนากโร เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์ พร้อมคณะศิษย์ ร่วมถวายเงินและทองคำช่วยชาติกับหลวงตาฯ ครั้งที่ 2
10 ต.ค. 2541 07:00 วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ทอดกฐินและผ้าป่าดอลลาร์มหากุศล 84,000 กองช่วยชาติจากศรัทธาทั่วประเทศ
รวมยอดบริจาคถึงวันนี้ได้จำนวน
   ดอลลาร์        $ 223,344.00           สมทบผ้าป่า 84000 กอง
   เงินบาท      25,660,296.90  บาท สมทบผ้าป่า 84000 กอง
   เช็ค มูลค่า 143,444,585.75  บาท สมทบผ้าป่า 84000 กอง

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก