<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนพฤษภาคม 2541
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
17 พ.ค. 2541 13:00 วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานภาคอีสาน มีสมานฉันท์ร่วมทอดผ้าป่าทองคำ เงินดอลล่าร์เงินตราสกุลต่างประเทศอื่นๆ และเงินบาท เพื่อนำเข้า “โครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน\"
  เงินบาท      539,450   บาท
  ดอลลาร์        18,012    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก     25.50    กิโลกรัม
30 พ.ค. 2541 08:30 วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี คณะศิษย์ศรัทธา และประชาชนทั่วไป จัดทอดผ้าป่าทองคำ ดอลลาร์ เงินตราสกุลต่างประเทศอื่นๆ และเงินบาท นำเข้า \"โครงการช่วยชาติ\" เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันถึงแก่กรรมโยมมารดาของหลวงตา เพื่ออุทิศส่วนกุศล บิดา-มารดา-ปู่-ย่า-ตา-ยาย-ครู-อาจารย์-เจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติ ตลอดญาติมิตร และสรรพสัตว์ทั่วแดนโลกธาตุ
  เงินบาท    3,137,087  บาท
  ดอลลาร์         37,323   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    916  บาท  24  สตางค์

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก