<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมิถุนายน 2541
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
24 มิ.ย. 2541 14:00 ขึ้นเครื่องบินจากจังหวัดอุดรธานี
15:00 ถึงสนามบินดอนเมือง เข้าห้องรับรอง
15:30 องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย(ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.) ประธานกรรมการ-ผู้บริหาร-พนักงาน องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประชาชน-ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าสมทบโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัวฯ พิธีครั้งนี้มีการบันทึกเทปรายการพิเศษ เพื่อนำออกอากาศในวันสำคัญทางศาสนา คือวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2541 
  เงินบาท      141,999   บาท
  ดอลลาร์              115   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก       0.88   บาท
16:30 สวนแสงธรรม เดินทางถึงสวนแสงธรรม 
26 มิ.ย. 2541 14:00 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริจักรพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิการบดี-ผู้บริหาร-คณาจารย์-กรรมการ-เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ-ประชาชน-ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา และทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติครั้งที่ 1
  เงินบาท    1,700,770   บาท
  ดอลลาร์            8,643   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก          200  บาท 
27 มิ.ย. 2541 07:00 สวนแสงธรรม แสดง ตรวจแยก ชั่ง ทองคำที่ได้รับบริจาคทั้งหมดให้สื่อมวลชนและประชาชนรับทราบ และนำไปหลอมเป็นแท่งมาตรฐาน
13:00 สวนแสงธรรม พระกรรมฐานภาคกลาง-ภาคตะวันออกทุกจังหวัด อาทิ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง จันทบุรี นำโดย หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท วัดป่าภูริทัตปฏิปทาราม ปทุมธานี พระเถระลูกศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทางภาคกลาง ท่านอาจารย์ทอง วัดอโศการาม สมุทรปราการ พระราชสารสุธี วัดสนามพราหมณ์ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธ) จะร่วมกันทำพิธีกราบทำวัตร หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และขอรับโอวาทเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสจำวัดเข้าพรรษาในฤดูกาลใกล้จะถึงนี้ พร้อมกับร่วมกันจัดทอดผ้าป่าช่วยชาติ สนับสนุน“โครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” 
  เงินบาท   2,383,000   บาท
  ดอลลาร์         40,182   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก     727  บาท  8  สตางค์
29 มิ.ย. 2541 13:30 หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ(ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ อธิการบดี-ผู้บริหาร-คณาจารย์-เจ้าหน้าที่-นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
  เงินบาท   477,920.25  บาท
  ดอลลาร์        3,345        เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก  86.60        บาท 
30 มิ.ย. 2541 14:00 หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ อธิการบดี-ผู้บริหาร-คณาจารย์-เจ้าหน้าที่-นักศึกษา-ศิษย์เก่า ม.รามคำแหง และหน่วยงานต่างๆ-ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา และทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาเป็นครั้งที่ 1 โดยจัดตั้งโครงการ \"รามคำแหงตามรอยหลวงตามหาบัวฯช่วยชาติ\" เพื่อเผยแพร่คำสอนของหลวงตา
(การแสดงธรรมครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้บันทึกเทปโทรทัศน์และนำออกอากาศทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ในรายการของทางมหาวิทยาลัย) 
  เงินสด       920,631.50  บาท
  ดอลลาร์       2,833         เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    80   บาท  35  สตางค์ 

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก