<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกรกฎาคม. 2541
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 ก.ค. 2541 13:30 ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. อธิการบดี-ผู้บริหาร-คณาจารย์-เจ้าหน้าที่-นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป-ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับ หลวงตาฯครั้งที่ 1 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินงานมาครบรอบ 64 ปี ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2541 โดยจัดโครงการ “ธรรมศาสตร์ร่วมช่วยชาติกับหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน” 
  เงินบาท   708,857.25  บาท
  ดอลลาร์            6,540   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก      95.41   บาท
3 ก.ค. 2541 14:00 ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ อธิการบดี-ผู้บริหาร-คณาจารย์-เจ้าหน้าที่-นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯครั้งที่ 1
  เงินบาท    1,492,019   บาท
  ดอลลาร์          12,693   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก          171   บาท
5 ก.ค. 2541 09:00 สวนแสงธรรม คณะศิษย์ศรัทธาและประชาชน-ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป-ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายมหกรรมผ้าป่าจำนวนกว่า 300 ต้นและแสดงทองคำที่หลอมเป็นแท่งมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว
6 ก.ค. 2541 14:00 อาคารสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการฯ-ผู้บริหาร-พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย-และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าสมทบโครงการช่วยชาติ 
  เงินบาท        982,700   บาท
  ดอลลาร์           6,857   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก        1.23   กิโลกรัม 
และในโอกาสนี้หลวงตาฯนำเงินดอลลาร์-เงินสกุลต่างประเทศจำนวน $ 1,278,000.00  ที่ได้รับบริจาคทั้งหมดตั้งแต่เริ่มโครงการฯ เข้าสู่คลังหลวง หรือบัญชีฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย  
7 ก.ค. 2541 13:00 เดินทางกลับอุดรธานี
11 ก.ค. 2541 14:00 หอประชุม สถาบันราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี อธิการบดี-ผู้บริหาร-คณาจารย์-นักศึกษาสถาบันราชภัฏอุดรธานี (ร่วมกับสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ) และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
  เงินบาท  727,488.75   บาท
  ดอลลาร์             1,820   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    78  บาท 16  สตางค์
19 ก.ค. 2541 13:00 วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานภาคอีสาน มีสมานฉันท์พร้อมใจกันกราบทำวัตรหลวงตา ฟังธรรมและร่วมทอดผ้าป่าทองคำ ดอลลาร์ เงินตราสกุลต่างประเทศอื่นๆ และเงินบาท เพื่อนำเข้า \"โครงการช่วยชาติ\"
  เงินบาท       750,671   บาท
  ดอลลาร์            5,101   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    563   บาท  35  สตางค์

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก