<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมกราคม 2542
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 ม.ค. 2542 11:00 เดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี โดยเครื่องบินบริษัทการบินไทย
8 ม.ค. 2542 14:00 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อธิการบดี-ผู้บริหาร-คณาจารย์-กรรมการ-เจ้าหน้าที่ และ ผู้ว่าฯ – ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา – เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์  ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติ กับหลวงตามหาบัวฯ 
10 ม.ค. 2542 10:30 โรงเรียนศรียานุสรณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ และโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนชาวจันทบุรี ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
11 ม.ค. 2542 14:00 วัดคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด วัดคลองใหญ่ คณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 บ้านหาดเล็ก พร้อมทั้งข้าราชการ พี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาชาวจังหวัดตาด ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท   1,295,642   บาท
  ดอลลาร์              217    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก     47.03    บาท 
12 ม.ค. 2542 14:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนในจังหวัดนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตา
24 ม.ค. 2542 15:00 ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร พระรัชมงคลนายก เจ้าคณะฯ จ.สกลนคร (ธ) ผู้ว่าฯ – ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษาร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติ กับหลวงตามหาบัวฯ เนื่องในงานวันบูรพาจารย์และครบรอบวันถวายพระเพลิงหลวงปู่มั่น
25 ม.ค. 2542 00:00 หยุดพัก  และ เดินทางไปจังหวัดยโสธร
26 ม.ค. 2542 14:00 ศาลาประชาคม หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-ทหาร-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์ในจังหวัดยโสธร ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
27 ม.ค. 2542 00:00 หยุดพัก  และ เดินทางไปจังหวัดอำนาจเจริญ
28 ม.ค. 2542 14:00 หอประชุม “สีห์นาครินทร์” ศาลกลาง จ.อำนาจเจริญ ชั้น 2 (ไม่เป็นทางการ) ผู้ว่าฯ –ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติ กับหลวงตามหาบัวฯ

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก