<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนธันวาคม 2542
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 ธ.ค. 2542 14:00 บริเวณวัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) อ.เมือง จ.เลย ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-ตำรวจ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา พร้อมกับเจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดเลย ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ 
  เงินบาท      2,471,340   บาท
  ดอลลาร์            1,426   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก  6   กิโลกรัม  45.95  บาท
3 ธ.ค. 2542 13:30 บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นายอำเภอ-ข้าราชการ-ตำรวจ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา-คณะสงฆ์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ 
4 ธ.ค. 2542 12:30 เดินทางไปกรุงเทพฯ โดยเครื่องบินบริษัทการบินไทย พักสวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
5 ธ.ค. 2542 15:00 พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง หลวงตาเข้ารับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์กรณีพิเศษจาก "พระราชญาณวิสุทธิโสภณ" เป็น "พระธรรมวิสุทธิมงคล"
6 ธ.ค. 2542 00:00 หยุดพักสวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
7 ธ.ค. 2542 10:30 ห้องประชุมสายสัมพันธ์ ชั้น 9 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็กโก 222 หมู่ 5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ประธาน-กรรมการ-ผู้บริหาร-พนักงานบริษัทผลิตไฟฟ้าฯ-บริษัทใกล้เคียง และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
8 ธ.ค. 2542 00:00 หยุดพักสวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
9 ธ.ค. 2542 14:00 บริษัท เฮลท์แลนด์ จำกัด 70/21 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. ประธาน-กรรมการ-ผู้บริหาร-พนักงานบริษัทเฮลท์แลนด์-ลูกค้า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป  ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
10 ธ.ค. 2542 00:00 หยุดพักสวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
11 ธ.ค. 2542 00:00 หยุดพักสวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
12 ธ.ค. 2542 16:30 ณ หอประชุมโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม ผู้อำนวยการ-คณาจารย์-ข้าราชการ-นักเรียน โรงเรียนภปร.ราชวิทยาลัย พร้อมศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไป  ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
13 ธ.ค. 2542 14:00 อาคารสำนักงานกลางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กทม. ผู้ว่าการฯ-กรรมการ-ผู้บริหาร-พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-ลูกค้าและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
14 ธ.ค. 2542 00:00 หยุดพักสวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
15 ธ.ค. 2542 17:00 ที่ทำการบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชั่นแนลเอสชัวรันส์ จำกัด บริเวณห้องอาหาร ชั้น 7 อาคาร AIA ทาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ (มุมถนนเดโช) เขตบางรัก กรุงเทพฯ ชมรมพุทธศาสนา"กัลยาณมิตร"บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด พร้อมทั้งผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่พนักงาน และพลังตัวแทนของบริษัทฯ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท       898,632   บาท
  ดอลลาร์            1,117   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก     50  บาท 80 สตางค์
16 ธ.ค. 2542 00:00 สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ หยุดพัก
17 ธ.ค. 2542 14:00 ศาลาการเปรียญ วัดโกเมศรัตนาราม จังหวัดปทุมธานี ประธานมูลนิธิเล็ก โกเมศ ท่านเจ้าอาวาสโกเมศรัตนาราม และมูลนิธิเล็ก โกเมศ ร.ร.เล็กโกเมศอนุสรณ์ พร้อมกลุ่มเครือญาติ ตลอดถึงศรัทธาประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
18 ธ.ค. 2542 00:00 สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ หยุดพัก
19 ธ.ค. 2542 14:00 ศาลาการเปรียญวัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ คณะสงฆ์วัดพุทธบูชา และข้าราชการ ตลอดศรัทธาประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท  1,130,840   บาท
  ดอลลาร์          2,157   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก     98.61  บาท
20 ธ.ค. 2542 00:00 สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ หยุดพัก
21 ธ.ค. 2542 14:00 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร กรรมการ พนักงานการบินไทย และ พี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
22 ธ.ค. 2542 00:00 สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ หยุดพัก
23 ธ.ค. 2542 14:00 ห้องประชุมชินวัตร ตึกอำนวยการชั้น 5 โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ สำนักงานแพทย์ใหญ่-คณะแพทย์-พยาบาล-เจ้าหน้าที่ สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ (72 พรรษา)
24 ธ.ค. 2542 00:00 สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ หยุดพัก
25 ธ.ค. 2542 16:00 ที่พักสงฆ์สุจิตรา 108/1 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 9 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่หลุย จันทสาโร ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ ในโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตา สัมมาคารวะ เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพครบ 10 ปี 
26 ธ.ค. 2542 17:00 สวนสาธารณะสนามกอล์ฟรถไฟ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าฯ-ปลัด-ข้าราชการ-พ่อค้า พร้อมประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติหลวงตาฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ (72 พรรษา) ประกอบกับเนื่องในโอกาสสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2543 
27 ธ.ค. 2542 00:00 สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ หยุดพัก
28 ธ.ค. 2542 10:30 ห้องประชุมสายสัมพันธ์ ชั้น 9 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) อาคารเอ็กโก 222 หมู่ 5 ถ.วิภาวดี รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ประธาน-กรรมการ-ผู้บริหาร-พนักงานบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) บริษัทในบริเวณใกล้เคียง ตลอดศรัทธาประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
14:30 อาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ อธิบดี-ข้าราชการ-ลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง และประชาชนพุทธบริษัทผู้สนใจในบริเวณใกล้เคียงร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ (72 พรรษา) กรมบัญชีกลาง 
29 ธ.ค. 2542 14:30 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง ซ.วัดด่านสำโรง ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายกสมาคมชาวสำโรง พ่อค้า-แม่ค้า ตลาดสำโรง ข้าราชการ และพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ  
31 ธ.ค. 2542 11:00 เดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี 

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก