<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนพฤษภาคม 2542
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 พ.ค. 2542 13:00 เดินทางไปพักค้างคืนที่วัดห้วยเกษียรใหญ่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
2 พ.ค. 2542 14:00 อาคารพรหมโยธี กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน คณะสงฆ์ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมแสดงความรักชาติ ทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
  เงินบาท   2,614,391.25  บาท
  ดอลลาร์               981   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก 3 กิโลกรัม 8 บาท 70 สตางค์
3 พ.ค. 2542 00:00 พักสวนแสงธรรม  พุทธมณฑลสาย 3  กรุงเทพฯ
4 พ.ค. 2542 14:00 ห้องโถงชั้นพื้นดิน อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย หลวงตาฯ มอบเงินดอลลาร์จำนวน 3,000,000 เหรียญสหรัฐ เป็นครั้งที่ 2 โดย ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล ผู้ว่าธปท. เป็นผู้รับมอบในนาม ธปท. เพื่อนำเข้าคลังหลวงหรือบัญชีฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ถ่ายทอดสด)
จากนั้นผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ และศรัทธาประชาชนร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาดังนี้
  เงินบาท      405,424   บาท
  ดอลลาร์           1,969   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก      2.009   กิโลกรัม
5 พ.ค. 2542 00:00 พำนักสวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
6 พ.ค. 2542 15:30 สนามด้านข้าง บริเวณบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการ-กรรมการ-ผู้บริหาร-พนักงาน บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด -ลูกค้า-ประชาชน-ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป  ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
7 พ.ค. 2542 13:00 เดินทางไปพักค้างคืนที่วัดสนามพราหมณ์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
19:00 วัดสนามพราหมณ์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์ (พระราชสารสุธี) กราบนิมนต์หลวงตาฯ ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมและพักค้างคืนที่นี่
8 พ.ค. 2542 17:00 บริเวณพิธีพระราชวังรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) อ.เมือง จ.เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ร่วมกับ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา สมาคม สโมสร หน่วยงาน  องค์กรเอกชน  องค์กรเอกชน  และวัดต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี  ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและจัดทอดผ้าป่า “ ชาวเพชรร่วมใจช่วยชาติ ตามรอยหลวงตามหาบัว ” ขึ้น 
9 พ.ค. 2542 13:00 เดินทางไปพักค้างคืนที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
10 พ.ค. 2542 16:30 ลานปฏิบัติธรรม วัดหนองบัว ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา สมาคม สโมสร หน่วยงาน องค์กรเอกชน และวัดต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ  
  เงินบาท      1,163,435   บาท
  ดอลลาร์              810   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก   2  กิโลกรัม  58.46 บาท
11 พ.ค. 2542 00:00 เดินทางกลับสวนแสงธรรม-หยุดพัก
12 พ.ค. 2542 11:00 เดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี โดยเครื่องบินบริษัทการบินไทย
30 พ.ค. 2542 08:30 วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี คณะศิษย์ศรัทธา และประชาชนทั่วไป จัดทอดผ้าป่าทองคำ ดอลลาร์ เงินตราสกุลต่างประเทศอื่นๆ และเงินบาท นำเข้า \"โครงการช่วยชาติ\" เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันถึงแก่กรรมโยมมารดาของหลวงตา เพื่ออุทิศส่วนกุศล บิดา-มารดา-ปู่-ย่า-ตา-ยาย-ครู-อาจารย์-เจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติ ตลอดญาติมิตร และสรรพสัตว์ทั่วแดนโลกธาตุ
  เงินบาท    1,433,000  บาท
  ดอลลาร์            3,350   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    736   บาท  98  สตางค์

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก