<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกันยายน 2542
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 ก.ย. 2542 10:00 หอประชุมศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ.อุดรธานี บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี อธิการบดี-ผู้บริหาร-คณาจารย์-กรรมการ-เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ ซึ่งเป็นสัปดาห์ครบรอบการสถาปนา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 21 
  เงินบาท  282,893.25  บาท
  ดอลลาร์               130   เหรียญสหรัฐฯ
19 ก.ย. 2542 14:00 ห้องประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น อธิการบดี-ผู้บริหาร-คณาจารย์-กรรมการ-เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน จ.ขอนแก่น ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ 
  เงินบาท       615,182   บาท
  ดอลลาร์                 74    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก      91.48   บาท

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก