<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมกราคม 2543
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 ม.ค. 2543 08:30 วัดป่าบ้านตาด ชมรมพ่อค้ายาจังหวัดอุดรธานีกราบนมัสการ-ฟังธรรม-ทอดผ้าป่าช่วยชาติ 
11:00
เดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด  จังหวัดอุดรธานี
5 ม.ค. 2543 14:00 โรงพยาบาลอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย นายอำเภอ-ข้าราชการ-ตำรวจ-แพทย์-พยาบาล-เจ้าหน้าที่-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา-คณะสงฆ์ใน อ.เซกา จ.หนองคาย  ตลอดศรัทธาประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ในโอกาสเปิดตึกผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง เพื่อเป็นศิริมงคล 
  เงินบาท 1,154,057.25  บาท
  ดอลลาร์            689        เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก      5.38      กิโลกรัม
8 ม.ค. 2543 10:00 เดินทางและพักที่วัดเขาน้อยสามผาน  ต.สองพี่น้อง  อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี
9 ม.ค. 2543 14:30 วัดเขาน้อยสามผาน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี วัดเขาน้อยสามผาน  ตลอดศรัทธาประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ ครั้งที่ 2
  เงินบาท  2,016,763   บาท
  ดอลลาร์          1,186   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก  43.720   กิโลกรัม
รวมยอดบริจาคช่วยชาติของวัดเขาน้อยสามผาน (9 ม.ค.43) และโรงเรียนศรียานุสรณ์ (10 ม.ค.43) เป็นยอดรวมของจังหวัดจันทบุรีดังนี้
  เงินบาท   2,146,281  บาท
  ดอลลาร์           1,205   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก   44.090   กิโลกรัม

10 ม.ค. 2543 10:30 โรงเรียนศรียานุสรณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี ผู้อำนวยการฯ คณาจารย์ ข้าราชการ นักเรียน โรงเรียนศรียานุสรณ์ และประชาชนทั่วไป ตลอดศรัทธาประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ   (พักที่วัดคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด) 
11 ม.ค. 2543 15:00 วัดคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์ในจังหวัดตราด ตลอดศรัทธาประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
12 ม.ค. 2543 14:00 หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องค์รักษ์ จ.นครนายก อธิการบดี-ผู้บริหาร-คณาจารย์-เจ้าหน้าที่-นักศึกษา ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก และหน่วยงานต่างๆ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา-คณะสงฆ์ ตลอดศรัทธาประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ (เสร็จภาระกิจแล้วเดินทางไปพักวัดช่องลม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี)
13 ม.ค. 2543 00:00 วัดช่องลม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หยุดพัก
14 ม.ค. 2543 14:00 หอประชุมมหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อธิการบดี-ผู้บริหาร-คณาจารย์-เจ้าหน้าที่-นักศึกษา ม.บูรพา และหน่วยงานต่างๆ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา-คณะสงฆ์ ตลอดศรัทธาประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท       615,182   บาท
  ดอลลาร์                 74    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก      91.48   บาท
15 ม.ค. 2543 10:00 วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง เดินทางและพักที่วัดธรรมสถิต  
16 ม.ค. 2543 14:00 บริเวณค่ายมหาสุรสิงหนาท อ.เมือง จ.ระยอง ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์ในจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ เป็นครั้งที่ 2   
17 ม.ค. 2543 10:00 วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี นายอำเภอพนัสนิคม และชาวพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
(จากนั้นเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี)
22 ม.ค. 2543 14:00 วัดป่าดานสำราญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์  จังหวัดหนองคาย และคณะศิษย์ศรัทธาทั่วประเทศ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ในพิธีเปิดเจดีย์ "หลวงปู่คำตัน" เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงองค์หลวงคำตัน 
23 ม.ค. 2543 07:00 ประรำพิธีหน้าวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ชาวบ้านตาดและใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมทำบุญข้าวเปลือกประจำปี 2543  พร้อมถวายผ้าป่าสมทบโครงการช่วยชาติฯ
29 ม.ค. 2543 16:00 ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร เจ้าคณะ จ.สกลนคร (ธ) ผู้ว่าฯ –ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา จ.สกลนคร ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ ในงานวันน้อมรำลึกถึงคุณูปการ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา สัมมาคาราวะเนื่องในงานวันบูรพาจารย์ และครบรอบวันถวายพระเพลิงหลวงปู่มั่น  เนื่องในวันบูรพาจารย์ ครบรอบถวายเพลิงศพหลวงปู่มั่น 50 ปี (พักวัดป่าสุทธาวาส  อ.เมือง จ.สกลนคร)
30 ม.ค. 2543 16:00 วัดมัชฌิมาวาส ต.ดงเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ ผู้ว่าฯ – ข้าราชการ – พ่อค้า –ประชาชน – สถานศึกษา- เจ้าคณะจังหวัดคณะสงฆ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ  (พักวัดมัชฌิมาวาส)
31 ม.ค. 2543 11:00 เดินทาง และ พักที่วัดหนองป่าพง  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก