<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนตุลาคม 2543
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
21 ต.ค. 2543 08:30 วัดป่าบ้านตาด เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เสด็จเป็นองค์ประธานทอดกฐินทองคำช่วยชาติ
22 ต.ค. 2543 14:00 วัดถ้ำกลองเพล อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู รับผ้าป่าช่วยชาติในงานครบรอบอายุ 72 ปี หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
29 ต.ค. 2543 13:00 วัดป่าบ้านกลางโนนภู่ บ้านกุดก้อม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร งานเปิดพิพิธภัณฑ์ศาลาที่พักอาพาธหลวงปู่มั่น และรับผ้าป่าขายหมากช่วยชาติ

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก