<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนพฤศจิกายน 2543
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
9 พ.ย. 2543 20:30 วัดป่าภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แสดงธรรมในงานครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และพักค้างคืน ณ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส(วัดป่าบ้านหนองผือ) อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
10 พ.ย. 2543 07:00 วัดป่าภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ทำบุญตักบาตร-รับผ้าป่าช่วยชาติในงานครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต // ต่อจากนี้ เดินทางไปเมตตาเยี่ยม และรับผ้าป่าช่วยชาติ ณ วัดป่าญาณสัมมานุสรณ์ บ้านกุดไห ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก