<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนธันวาคม 2543
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
24 ธ.ค. 2543 14:00 มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซอยยิ่งอำนวย ถ.จรัญสนิทวงศ์ (37) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ คณะศิษยานุศิษย์ บรรพชิตและฆราวาส ตลอดศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
26 ธ.ค. 2543 17:00 ลานเอนกประสงค์ ร.ร.บดินทรเดชา 2 (สิงห์ สิงหเสนี) ซอยนวมินทร์ฯ ถ.ลาดพร้าว บึงกุ่ม กรุงเทพฯ คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-กลุ่มเครือญาติสิงหเสนี และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดผ้าป่าช่วยชาติ
28 ธ.ค. 2543 17:00 ศูนย์การค้ารามทอง ซอยถนอมมิตร ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ สมาพันธ์ยุทธศาสตร์กู้ชาติ-ชมรมร่วมใจไทยกู้ชาติ-สมาพันธ์คลองกระฯ-สภาองค์การลูกจ้าง-สภาศูนย์แรงงานแห่งประเทศไทย ฯลฯ ข้าราชการ-ทหาร-ตำรวจและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา จัดถวายผ้าป่าช่วยชาติ เนื่องในวันพระเจ้าตากสินมหาราช
30 ธ.ค. 2543 14:00 สนามกีฬาโรงเรียนหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี คณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมชาวอำเภอหนองใหญ่  ตลอดพุทธศาสนิกชน ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก