<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2543
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 ก.พ. 2543 16:00 วัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ผู้ว่าฯ – ข้าราชการ – พ่อค้า –ประชาชน – สถานศึกษา- เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จ.อุบลราชธานี ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าฯ
2 ก.พ. 2543 08:30 วัดป่าบ้านตาด คณะผู้พิพากษาจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอื่นๆ กราบนมัสการ-ฟังธรรม 
11:00 เดินทางเมตตาที่ วัดป่านานาชาติ จ.อุบลราชธานี เดินทางต่อไปพักค้างคืนที่ วัดป่าศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
3 ก.พ. 2543 16:00 สวนสมเด็จศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ผู้ว่าฯ – ข้าราชการ – พ่อค้า –ประชาชน – สถานศึกษา- เจ้าคณะจังหวัดคณะสงฆ์ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าฯ
4 ก.พ. 2543 11:00 เดินทาง และ พักที่วัดพุทธอุทยานเขาศาลา อตุลฐานจาโร  อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์
5 ก.พ. 2543 14:00 วัดพุทธอุทยานเขาศาลา อตุลฐานจาโร อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ข้าราชการ – พ่อค้า –ประชาชน – สถานศึกษา- คณะสงฆ์ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าฯ (เดินทางไปพักที่วัดไตรรัตนาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์)
  เงินบาท      688,534   บาท
  ดอลลาร์              167   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก   201.28   บาท

*(เมตตาเยี่ยมค่ายทหารชายแดนไทย-กัมพูชา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เวลา 10:00 น.)
6 ก.พ. 2543 16:00 วัดไตรรัตนาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่ากับหลวงตา
7 ก.พ. 2543 10:00 เดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
21 ก.พ. 2543 17:00 ศาลาตรีมุขกาญจนาภิเษก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ฯพณฯพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ-ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดนครพนม ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ  (พักที่วัดเกาะแก้วอัมพวัน อ.ธาตุพนม)  
22 ก.พ. 2543 10:00 เดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี 
26 ก.พ. 2543 17:00 วัดเขาเจริญธรรม ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา คณะสงฆ์ อำเภอบึงสามพัน-หนองบัว จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ  (พักที่วัดเขาเจริญธรรม )                                                            
27 ก.พ. 2543 17:00 หน้าโบสถ์วัดเพชรวราราม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ ครั้งที่ 2 (พักที่วัดเพชรวราราม )                                                            
28 ก.พ. 2543 11:00 เดินทางไป จ.ชัยภูมิ และประมาณ 14.00 น. พักที่วัดเขาตาเงาะอุดมพร บ้านหัวหนอง ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
29 ก.พ. 2543 16:00 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก