<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมีนาคม 2543
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 มี.ค. 2543 10:00 เดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี ถึงประมาณ 18.00 น.
4 มี.ค. 2543 14:00 เดินทางไปกรุงเทพฯ  โดยเครื่องบิน บริษัทการบินไทย
5 มี.ค. 2543 10:00 ร.ร.อนุบาลจุฑาภรณ์ เลขที่ 319 สุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ พระราชธรรมโมลี พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ ตลอดศรัทธาประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
6 มี.ค. 2543 00:00 สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ หยุดพัก (6-9 มีนาคม 2543)
10 มี.ค. 2543 16:00 บริษัท สินบัวหลวง จำกัด (มหาชน) 9/1 ถ.เสือป่า เขตป้อมปราบฯ กทม. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่-กรรมการผู้บริหาร-พนักงาน บริษัท สินบัวหลวง จำกัด (มหาชน)-บริษัทห้างร้านใกล้เคียง-ลูกค้า-ประชาชน-ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
11 มี.ค. 2543 00:00 สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ หยุดพัก
12 มี.ค. 2543 16:00 วัดดวงแข ถ.จารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. คณะสงฆ์วัดดวงแข และข้าราชการ ตลอดศรัทธาประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท   1,230,610   บาท
  ดอลลาร์           1,308   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก   115.29   บาท
13 มี.ค. 2543 00:00 สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ หยุดพัก
14 มี.ค. 2543 13:30 กองทัพอากาศ ผู้บัญชาทหารอากาศ-ทหารอากาศ-พ่อค้า-และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
15 มี.ค. 2543 00:00 สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ หยุดพัก (15-16 มีนาคม 2543)
17 มี.ค. 2543 12:30 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ (สีลม) ชั้น 11 ห้อง 1102 บ.ซี.พี.เซ่เว่นอีเลฟเว่น จก.(มหาชน) 283 ถ.สีลม เขตบางรัก ประธานกรรมการบริหาร-พนักงาน บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)-บริษัทห้างร้านใกล้เคียง-ลูกค้า-ประชาชน-ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท  1,534,911.50   บาท
  ดอลล่าร์             959   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก          45  บาท 97 สตางค์
18 มี.ค. 2543 00:00 สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ หยุดพัก (18-19 มีนาคม 2543)
20 มี.ค. 2543 14:00 ร.พ.ราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตพญาไท กทม. ผู้อำนวยการ-คณะแพทย์-พยาบาล-เจ้าหน้าที่ ร.พ.ราชวิถี- ประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
21 มี.ค. 2543 00:00 สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ หยุดพัก
22 มี.ค. 2543 16:00 บริษัท แฟงบราเดอร์โฮลดิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด 124/1 หมู่ 7 ซ.วัดวารีน้อย ก.ม.18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ประธานกรรมการบริหาร-พนักงาน บริษัท แฟงบราเดอร์โฮลดิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด-บริษัท-โรงงานใกล้เคียง-ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
23 มี.ค. 2543 00:00 สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ หยุดพัก
24 มี.ค. 2543 14:00 สภากาชาดชาดไทย เลขที่ 1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เลขาธิการ-คณะแพทย์-พยาบาล-เจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย  ตลอดศรัทธาประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
25 มี.ค. 2543 00:00 สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ หยุดพัก (25-26 มีนาคม 2543)
26 มี.ค. 2543 17:00 บริษัท บางกอกออร์คิด จำกัด 63/3 หมู่ 1 ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอกออร์คิด จำกัด และชาวสวนกล้วยไม้-บริษัท-โรงงานใกล้เคียง-ประชาชน-พุทธศาสนาสนิกชน ชาวหนองแขม กรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ 
27 มี.ค. 2543 17:00 บ. เงินทุน ทิสโก้ จก. (มหาชน) อาคารทิสโก้ เลขที่ 48/2 ถ.สาธรเหนือ เขตสาธร กรุงเทพฯ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่-กรรมการผู้บริหาร-พนักงานบริษัท เงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน)-บริษัทห้างร้านใกล้เคียง-ลูกค้า ตลอดศรัทธาประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
28 มี.ค. 2543 00:00 สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ หยุดพัก
29 มี.ค. 2543 14:00 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 13 ศาลภาษีอากรกลาง ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ อธิบดีผู้พิพากษา-ผู้พิพากษา--ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ศาลภาษีอากรกลาง ตลอดศรัทธาประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
30 มี.ค. 2543 00:00 สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ หยุดพัก
31 มี.ค. 2543 14:00 หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล ร.พ.ศิริราช ถ.พรานนก แขวงศิริราช บางกอกน้อย กทม อธิการบดี-คณะแพทย์-พยาบาล-เจ้าหน้าที่ ร.พ.ศิริราช ตลอดศรัทธาประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก