<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนสิงหาคม 2543
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
9 ส.ค. 2543 17:00 ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดอุดรธานี ร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับ หลวงตาฯ
30 ส.ค. 2543 00:00 ธนาคารแห่งประเทศไทย หลวงตาฯ มอบทองคำ 83 แท่ง 1,036.73 กิโลกรัม เป็นครั้งที่ 3 โดย ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล ผู้ว่าธปท. เป็นผู้รับมอบในนาม ธปท. เพื่อนำเข้าคลังหลวงหรือบัญชีฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 


ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก