<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมกราคม 2544
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
3 ม.ค. 2544 10:00 โรงงานกล่องกระดาษลูกฟูก สยามเปเปอร์ 16/7 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม ผู้บริหาร-พนักงาน ตลอดสาธุชนและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ขอรับฟังพระธรรมเทศนาและทอดผ้าป่าสมทบโครงการช่วยชาติ
4 ม.ค. 2544 14:00 หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าฯ (ไทย-เยอรมัน) วิทยาเขตพระนครเหนือ บางซ่อน กรุงเทพฯ คณะอาจารย์-นักศึกษา-ผู้ปกครองและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดผ้าป่าช่วยชาติและรับฟังพระธรรมเทศนา
7 ม.ค. 2544 14:00 สวนปฏิบัติธรรม หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 4 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 4 โดยคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนตลอดสาธุชนประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ศรัทธาใคร่ฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นศิริมงคลพร้อมใจกันจัดผ้าป่าสามัคคีสมทบโครงการผ้าป่าช่วยชาติ 
8 ม.ค. 2544 11:00 เดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด โดยบริษัทการบินไทย (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
13 ม.ค. 2544 10:00 วัดป่าบ้านตาด ชมรมผู้ค้ายาอุดรธานีและศรัทธาประชาชนร่วมทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติ
20 ม.ค. 2544 12:00 เดินทางไปวัดอโศการาม  โดยบริษัทการบินไทย พัก ณ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
21 ม.ค. 2544 13:00 วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ งานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดอโศการาม เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
31 ม.ค. 2544 14:00 วัดป่าไตรวิเวก อ.เมือง จ.สุรินทร์ คณะสงฆ์และคณะศิษย์ศรัทธา ร่วมงานวันครบรอบมรณภาพหลวงปู่สาม อกิญจโน  ถวายผ้าป่าช่วยชาติฯ 

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก