<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนตุลาคม 2544
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
27 ต.ค. 2544 09:00 เดินทางไปวัดป่าน้ำตกเขมโก อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี พักค้างคืนที่นี่
28 ต.ค. 2544 09:00 วัดป่าน้ำตกเขมโก ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี หลวงตาเป็นประธานทอดกฐิน-แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติ  จากคณะ -  ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก ฝ่ายสงฆ์และฆราวาส  (พักค้างคืนที่วัดป่าน้ำตกฯ)
29 ต.ค. 2544 07:00 ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก