<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนธันวาคม 2544
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
9 ธ.ค. 2544 09:00 ออกเดินทางจากวัดป่าบ้านตาดโดยรถยนต์  พำนักที่สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
11 ธ.ค. 2544 14:00 หอประชุมกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ รัฐมนตรี-ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ กระทรวงการต่างประเทศ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทอดผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตา
  เงินบาท      254,930   บาท
  ดอลลาร์              926   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก   13  บาท  36  สตางค์
20 ธ.ค. 2544 14:00 ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม ถ.เทศา อ.เมือง จ.นครปฐม ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ตลอดพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทอดผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท     1,691,754   บาท
  ดอลลาร์             492   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก 1 กิโลกรัม 19 บาท 94 สตางค์
22 ธ.ค. 2544 14:00 สโมสรกรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ ซอยสายลม (พหลโยธิน 8) กรุงเทพฯ สส.เขตพญาไท-สนง.เขตพญาไท(คุณกรรณิกา  ธรรมเกษร-คุณวัจนา สุทัศน์ ณ อยุธยา )-พ่อค้า-ข้าราชการ-ทหาร-ตำรวจ-นักศึกษาและประชาชนพื้นที่เขตพญาไท ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทอดผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท      895,810   บาท
  ดอลลาร์              675   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    35   บาท  40  สตางค์
24 ธ.ค. 2544 14:00 หอประชุมพันท้ายนรสิงห์ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ถ.เอกชัย เขตบางบอน กรุงเทพฯ ส.ส.สากล ม่วงศิริร่วมกับเขตบางบอน คณาจารย์-นักศึกษา และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทอดผ้าป่าช่วยชาติ
26 ธ.ค. 2544 11:00 ห้องบรรยายรวม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตพเขตพญาไท กรุงเทพฯ คณาจารย์-นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ตลอดเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทอดผ้าป่าช่วยชาติ 
การบรรยายธรรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรหนึ่งของการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 44 และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2544-2545 ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นมา 
นักศึกษาฯ ทั้ง 2 หลักสูตรประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง รวมทั้งนักธุรกิจภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญต่อประเทศจำนวนทั้งสิ้น 185 คน  ซึ่งในการจัดการศึกษาทางธรรมนั้น วิทยาลัย ฯ เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้บริหารประเทศ โดยเฉพาะในภาวะการณ์ปัจจุบัน 
28 ธ.ค. 2544 13:00 นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กทม. กองทัพเรือ โดย ผู้บัญชาการ ร่วมกับข้าราชการทหารและลูกจ้างของกองทัพเรือตลอดจนครอบครัว ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2544

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก