<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2544
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 ก.พ. 2544 10:00 เดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
2 ก.พ. 2544 08:00 วัดป่าบ้านตาด คณะผู้พิพากษาจากจังหวัดหนองคายและอื่นๆ ร่วมทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติ
10 ก.พ. 2544 13:00 วัดป่าบ้านศาลา ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี คณะศรัทธาชาวบ้านศาลาร่วมกับชาวอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี พร้อมใจกันรวบรวมข้าวเปลือกเป็นกองผ้าป่าสามัคคีช่วยชาติ ถวายแด่หลวงตาฯ

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก