<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมีนาคม 2544
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
15 มี.ค. 2544 16:00 บริษัท เดนเวอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ทีวี จำกัด 185 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพขรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ บันทึกเทปออกรายการโทรทัศน์ ออกรายการทีวี ช่อง 5 และรับผ้าป่าจากผู้บริหารและพนักงาน
22 มี.ค. 2544 12:00 ห้องประชุมชั้น 6 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.งามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี ชมรมจริยธรรม-ผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ และหน่วยงานต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข ตลอดศรัทธาประชาชนร่วมถวายผ้าป่าช่วยชาติ
27 มี.ค. 2544 17:30 ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 30 อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ผู้บริหาร-พนักงานของบริษัท ตลอดประชาชนผู้มีศรัทธา ร่วมถวายผ้าป่าช่วยชาติ
29 มี.ค. 2544 14:00 ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ข้าราชการ-นายทหาร-นายสิบ-ลูกจ้าง กรมยุทธศึกษาทหารบก และคณะศรัทธาประชาชนทั่วไป ขอรับฟังธรรมและร่วมถวายผ้าป่าช่วยชาติ 

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก