<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนเมษายน 2544
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
21 เม.ย. 2544 16:00 มณฑลพิธีท้องสนามหลวง -ศ.ดร.เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการรับฟังพระธรรมเทศนา และร่วมบริจาคทองคำช่วยชาติกับหลวงตา
-หลวงตาฯ มอบทองคำ 82 แท่ง 1,024.24 กิโลกรัม ดอลลาร์ 1,000,000 เหรียญสหรัฐ เป็นครั้งที่ 3 โดย ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับมอบในนามรัฐบาล เพื่อนำเข้าคลังหลวงหรือบัญชีฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 
-จากนั้นศรัทธาประชาชนจำนวนมากร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตา
28 เม.ย. 2544 16:00 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ว่าราชการจังวัด ข้าราชการ คณาจารย์ นักศึกษา พ่อค้าและประชาชนชาวศรีสะเกษ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตา

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก