<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกรกฎาคม. 2544
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
2 ก.ค. 2544 00:00 สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย 3 หลวงตาฯ มอบทองคำ 55 แท่ง 687.10 กิโลกรัม ดอลลาร์ 300,000 เหรียญสหรัฐ เป็นครั้งที่ 5 โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าธปท. เป็นผู้รับมอบในนาม ธปท. เพื่อนำเข้าคลังหลวงหรือบัญชีฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 
จากนั้นศรัทธาประชาชนร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตา

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก