<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมกราคม 2545
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
13 ม.ค. 2545 13:00 วัดดอยบันไดสวรรค์ บ.หนองคำ อ.หนองวัวซอ จ. อุดรธานี ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่อุ่น ชาคโร คณะศิษยานุศิษย์ฝ่ายบรรพชิต-ฆราวาสร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและนิมนต์รับผ้าป่าช่วยชาติ
17:00 วัดดอยบันไดสวรรค์ จุดศพจริง
19 ม.ค. 2545 09:00 ออกเดินทางจากวัดป่าบ้านตาดโดยรถยนต์  พักค้างคืนวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 
15:00 วัดโคกม่วง ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสและคณะศรัทธา ตลอดประชาชนตำบลโคกม่วง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ  (พักค้างคืนที่วัดมเหยงคณ์)
  เงินบาท     521,855.50   บาท
  ดอลลาร์               930   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    46  บาท 14  สตางค์
20 ม.ค. 2545 13:00 ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมเหยงคณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา แสดงพระธรรมเทศนา และรับผ้าป่าช่วยชาติ ในงานฌาปณกิจศพโยมบิดาพระอาจารย์สุรศักดิ์(เจ้าอาวาส)
  เงินบาท       780,315   บาท
  ดอลลาร์          1,658   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก 1 กิโลกรัม 28 บาท 17 สตางค์
21 ม.ค. 2545 09:00 ออกเดินทางจากวัดมเหยงคณ์กลับวัดป่าบ้านตาด
16:00 อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครนครศรีอยุธยา ถ.นเรศวร จ.พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครนครศรีอยุธยาและประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท    1,453,567  บาท
  ดอลลาร์               563   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก            33  บาท 5 สตางค์
22 ม.ค. 2545 09:00 ออกเดินทางไปวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พักค้างคืนที่นี่
23 ม.ค. 2545 16:00 ศาลาริมแม่น้ำน่าน บริเวณลานเอนกประสงค์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ (พักค้างคืนที่วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม)
  เงินบาท       846,273   บาท
  ดอลลาร์               150   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    4   บาท  10   สตางค์
24 ม.ค. 2545 09:00 ออกเดินทางไปวัดเม็งรายมหาราช  อ.เมือง  จ.เชียงราย  พักค้างคืนที่นี่
25 ม.ค. 2545 15:00 วัดเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัด-ข้าราชการ-คณะสงฆ์ตลอดคณะศรัทธาชาวจังหวัดเชียงรายร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ 
  เงินบาท       986,067   บาท
  ดอลลาร์               154   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก        4   บาท 78  สตางค์
26 ม.ค. 2545 09:00 ออกเดินทางจากวัดป่าบ้านตาดโดยรถยนต์  พักค้างคืนวัดป่าจำปาทอง  อ.เมือง จ.พะเยา พระสงฆ์-ญาติโยมถวายผ้าป่าตอนค่ำ
27 ม.ค. 2545 15:00 ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัด-ข้าราชการ-กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน พระสงฆ์-ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติ เสร็จแล้วไปวัดสันป่าแดง (พักที่นี่) ค่ำถวายผ้าป่า
  เงินบาท       463,765   บาท
  ดอลลาร์              22   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก      5  บาท  34  สตางค์
28 ม.ค. 2545 09:00 ออกเดินทางไปวัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย  (แวะรับผ้าป่าบ้านดร.สุรเกียรติ์ ในตัวจังหวัดเชียงราย) พักค้างคืนวัดถ้ำผาจม
29 ม.ค. 2545 09:00 เยี่ยมวัดป่าเวียงธรรม จ.ท่าขี้เหล็ก คณะสงฆ์-พุทธศาสนิกชนชาวไทยใหญ่ร่วมถวายผ้าป่า
15:00 ศาลาปฏิบัติธรรม วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย พระครูเกษมวรกิจ(วิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม พร้อมคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ตลอดผู้มีจิตศรัทธาจังหวัดเชียงราย ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท       721,630   บาท
  ดอลลาร์               199   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    1  บาท  50  สตางค์
30 ม.ค. 2545 09:00 ออกเดินทางไปวัดป่าดอยแสงธรรม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  (แวะรับผ้าป่าบ้านคุณประไพศรี อ.ฝาง)  พักค้างคืนที่วัดป่าดอยแสงธรรม ค่ำถวายผ้าป่า
15:00 บ.เอราวัณฟูด จก. ถ.โชตานา กม.137 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ผู้บริหาร-พนักงานและญาติมิตร ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท        244,530   บาท
  ดอลลาร์              214   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    6   บาท  49  สตางค์
16:00 สวนไชยปราการ(คุณประไพศรี) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ถวายผ้าป่าทองคำ  (พักค้างคืนที่วัดป่าดอยแสงธรรม ค่ำถวายผ้าป่า)
19:00 วัดป่าดอยแสงธรรม ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วัดป่าดอยแสงธรรม พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ตลอดผู้มีจิตศรัทธาชาวอำเภอแม่อาย ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท        355,431   บาท
  ดอลลาร์               75   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    23  บาท  47  สตางค์
31 ม.ค. 2545 15:00 สนามกีฬา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นายอำเภอ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาอำเภอฝางและใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา และถวายผ้าป่าช่วยชาติ  (กลับมาพักค้างคืนที่วัดป่าดอยแสงธรรม)
  เงินบาท       430,263   บาท
  ดอลลาร์               123   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    2   บาท   36   สตางค์

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก