<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนพฤศจิกายน 2545
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
2 พ.ย. 2545 14:00 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี อำเภอศรีธาตุพร้อมญาติพี่น้องประชาชนชาวอำเภอศรีธาตุ  ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท    816,320.25   บาท
  ดอลลาร์              376   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก 2 กิโลกรัม 35 บาท 74 สตางค์
9 พ.ย. 2545 13:00 วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี คณะพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอโนนสะอาด และอำเภอใกล้เคียง จังหวัดอุดรธานี  รับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท      923,475   บาท
  ดอลลาร์           2,883   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก 7 กิโลกรัม 17 บาท 98 สตางค์
10 พ.ย. 2545 09:30 เดินทางไปวัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
19:00 วัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร คณะศิษยานุศิษย์ฝ่ายบรรพชิตและฆราวาส ร่วมทำบุญน้อมระลึกคล้ายวันมรณภาพปีที่ 53 ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ  ถวายผ้าป่าช่วยชาติและรับฟังพระธรรมเทศนา  (พักค้างคืน)
11 พ.ย. 2545 07:00 วัดป่าภูริทัตตถิราวาส ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้ว เดินทางไปรับผ้าป่าช่วยชาติ(ตามอัธยาศัย) ที่วัดป่ากลางโนนภู่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร กลับวัดป่าบ้านตาด
07:00 ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
16 พ.ย. 2545 09:00 วัดชัยมงคล ออกเดินทางไปวัดชัยมงคล อ.บ้านแพง จ.นครพนม และพักค้างคืนที่นี่
17 พ.ย. 2545 09:00 วัดชัยมงคล หลวงตาเป็นประธานทอดกฐินตามอัธยาศัย (ทอดกฐินวัดชัยมงคลและวัดถ้ำยาภูลังกา)
09:00 วัดชัยมงคล อ.บ้านแพง จ.นครพนม หลวงตาเป็นประธานทอดกฐินตามอัธยาศัย (ทอดกฐินวัดชัยมงคลและวัดถ้ำยาภูลังกา)
24 พ.ย. 2545 13:00 ศาลาใหญ่หน้าวัดป่าบ้านตาด พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น  ร่วมถวายผ้าป่าทองคำ 
27 พ.ย. 2545 18:00 ศาลามหาวีระธรรมสภา วัดประชาคมวนาราม(วัดป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด พระภิกษุ-สามเณร สาขาวัดประชาคมวนาราม ตลอดศรัทธาประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ (พักค้างคืนที่วัดประชาคมวนาราม)
28 พ.ย. 2545 14:00 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัด-คณะสงฆ์ตลอดประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ  (เทศน์-รับผ้าป่าแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก